Pasja i marzenia

Pasja i marzenia

Ojczysty Zakątek

,,Ojczysty Zakątek” znajdujący się w Jagodnem 121 w województwie świętokrzyskim, jest efektem pasji no i oczywiście pracy pani Jadwigi Rafalskiej Kawalec. Usytuowanie Ojczystego Zakątka, ma miejsce w najstarszej części wspomnianej miejscowości, w cichym i nad wyraz spokojnym miejscu. Wokół jest dużo terenów zielonych i leśnych. Czyste powietrze i natura, dodają urokliwości temu „zakątkowi”.

Miejsce znane z lutnictwa

Przez miejscowość Jagodne, przebiega szlak rowerowy, naturalne trasy spacerowe, a także przemykają tędy stada saren, a ponadto jest tu dużo innych ciekawych zwierząt, których życie warte jest wnikliwej obserwacji. Jagodne w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej słynęło z lutnictwa. Wspomniane instrumenty muzyczne, powstawały w warsztacie Józefa, Jana i Stanisława Rafalskich. Dzisiaj znajdują się one głównie w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

W starym budynku

Ojczysty Zakątek” mieści się w starym budynku. Główna sala „Ojczystego Zakątka” prezentuje etnografię. Zobaczyć tu zatem można wnętrze dawnych domów, sprzęty używane w gospodarstwie, warsztat tkacki, krawiecki, szewski, a także przepiękną ceramikę. Wyeksponowano tutaj również tradycyjne stroje regionalne, wyroby lniane, wełniane, kolekcję misternych koronek, cenne hafty oraz bibułkarstwo.

Coś dla dzieci

Kraina Dziecięcej Radości, to takie miejsce w „Ojczystym Zakątku”, gdzie dzieci mogą spędzić czas tak jakby przeniosły się one do dawnej przestrzeni, która lata temu już przeminęła. Dla ich dyspozycji pozostaje wiele zgromadzonych w tym miejscu tradycyjnych zabawek. W tej sali można rozwijać wyobraźnię, bawić się i wykorzystywać rekwizyty.

Sala historyczna

Jak wiemy z historii jak też i z wielu spisanych wspomnień i opowiadań, region świętokrzyski jest szczególnie naznaczony wydarzeniami związanymi z powstaniem styczniowym, które wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Miejscowość Jagodne także posiada wiele wspomnień związanych z tym wydarzeniem patriotycznym, które dodatkowo owiane jest wieloma powstańczymi legendami. Pobliski Szydłowiec i Mirzec, związany jest z takimi wielkimi bohaterami narodowymi jak Jadwiga i Józef Prendowscy, o których właścicielka „Ojczystego Zakątka” Jadwiga Rafalska Kawalec, snuła długie i arcyciekawe opowieści. W „Ojczystym Zakątku” w 160. rocznicę wspomnianego zrywu powstańczego, powstał salonik historyczny. Jego wnętrze przybliża każdej odwiedzającej to miejsce osobie, wydarzenia 1863 roku. Można właśnie tutaj poznać symbole tamtego czasu, a także okres żałoby narodowej mającej miejsce w latach 1861-1866. Sala Pamięci 1863 jest dedykowana polskim kobietom, które walczyły między innymi – strojem.

Trochę wspomnień…

Gdy na ziemiach polskich wybuchło w dniu 22 stycznia 1863 roku zbrojne powstanie skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy, polskie kobiety, które niejednokrotnie straciły w nim swoich synów i mężów, postanowiły w tym czasie chodzić ubrane na czarno. Był to pewnego rodzaju sprzeciw kobiet, wymierzony przeciwko znienawidzonej władzy carskiej, ale i rodzaj żałoby narodowej, w której najbardziej pogrążone były właśnie kobiety. Ówczesny warszawski oberpolicmajster-generał- major Leon Lewszyn postanowił nie przebierając w środkach ostatecznie rozprawić się z czarnymi kreacjami polskich kobiet. W wydanym przez siebie ukazie napisał, …jeżeli polskie kobiety „bez różnicy stanu, powołania i wieku” pokażą się w stroju żałobnym na ulicach, będą natychmiast odstawione do cyrkułu, skąd zwolnione zostaną dopiero po zapłaceniu wysokiej kary, a i o batogach nie zapomnimy….

Ojczysty Zakątek cyklicznie organizuje ,,Spotkania z Niezwykłymi Ludźmi” :

https://www.facebook.com/profile.php?id=100095279304200

Obiekt można odwiedzić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Zwiedzanie w wersji polskiej, dodatkowo angielskiej i hiszpańskiej.

Redakcja Polish News dziękuje za przyjęcie nas przez panią Jadwigę Rafalską Kawalec i za wskrzeszenie minionego czasu, poprzez snucie cennych opowieści, z okresu kiedy to Polska była dla każdego Polaka najważniejsza. A przecież tak naprawdę nie było jej na mapach politycznych świata.

Ewa Michałowska- Walkiewicz