Plany Prezydenta RP na rok 2012

prezydent

 

prezydent W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski będzie przewodniczył polskiej delegacji na szczycie NATO w Chicago, weźmie udział w Forum Ekonomicznym w Davos oraz w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Pod koniec stycznia uda się do Davos, a na początku lutego będzie uczestniczył w Konferencji Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Monachium.

Szczyt NATO w Chicago

W maju prezydent będzie przewodniczył polskiej delegacji na szczycie NATO w Stanach Zjednoczonych, na którym jednym z wiodących tematów ma być przyszłość afgańskiej misji. Prezydent będzie zabiegał o realizację decyzji szczytu w Lizbonie, w tym postanowień dotyczących konsekwentnej realizacji sojuszniczej strategii wobec Afganistanu przewidującej zakończenie operacji w 2014 roku.

Zgromadzenie Ogólne ONZ

W Stanach Zjednoczonych prezydent będzie ponownie jesienią przyszłego roku, kiedy weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent na tym spotkaniu będzie przedstawiać stanowisko Polski w najważniejszych kwestiach dotyczących polityki międzynarodowej.

Pozycja Polski w Unii Europejskiej

W 2012 roku Bronisław Komorowski chce nadal działać na rzecz umacniania pozycji Polski w UE i rozwoju kontaktów bilateralnych z państwami Unii, wzmacniania więzi transatlantyckich w ramach NATO i współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent opowiada się też za wspieraniem rozwoju polskiej gospodarki, także w ramach współpracy z krajami gospodarek rozwijających się.

Współpraca z sąsiadami

Istotnym elementem działań prezydenta Komorowskiego będzie dalsze wzmacnianie dobrosąsiedzkich relacji, m.in. kontaktów z Niemcami czy Ukrainą oraz dialog z przywódcami państw bałtyckich. Prezydent będzie uczestniczył w spotkaniach regionalnych, takich jak szczyt Grupy Wyszehradzkiej czy spotkanie prezydentów państw Europy Środkowej.

Spotkania z Polonią

Ważną sferą aktywności międzynarodowej prezydenta będzie też problematyka polonijna. Podczas większości wizyt zagranicznych ważnym elementem programu są spotkania z przedstawicielami Polonii. Np. Podczas wizyty prezydenta w Cleveland Clinic w USA, gdzie Bronisław Komorowski spotkał się z prof. Marią Siemionow; podkreślał, że klinika to przykład sukcesu medycyny amerykańskiej „z liczącym się udziałem doświadczenia polskiego”.

Wspieranie reform

Na scenie krajowej prezydent zamierza nadal aktywnie działać na rzecz wspierania modernizacji Polski, a także dokończenia reformy polskich sił zbrojnych. 8 listopada na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu Komorowski wśród najważniejszych zadań stojących przed Polską i rządem wymienił m.in. przeciwdziałanie kryzysowi gospodarczemu i groźbie osłabienia idei europejskiej; poprawę funkcjonowania państwa; przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz podjęcie wyzwania związanego z problemami demograficznymi.

Debata wokół ważnych spraw

Dla prezydenta Komorowskiego bardzo ważna jest też dbałość o tworzenie dobrego prawa i zapewnienie debaty społecznej wokół ważnych spraw. Prezydent zamierza również kontynuować dyskusję na temat bezpieczeństwa w ramach RBN, regularnie organizować Fora Debaty Publicznej czy zapowiedziane spotkania ekspertów poświęcone dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej.

Prezydent będzie też, uczestnicząc w licznych wydarzeniach na terenie kraju, spotykać się z przedstawicielami różnych środowisk lokalnych i zawodowych. (PAP/inf własna)

Prezydent.pl