Poczta Polska oddała hołd Powstańcom Warszawskim

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawieniu się okupującym Warszawę Niemcom. Poczta Polska podjęła w tym roku szereg aktywności mających na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników wydarzeń z sierpnia, września i października 1944 roku.

Głównym tegorocznym projektem Spółki, który miał na celu uczczenie 77. rocznicy wybuchu niepodległościowego zrywu było wydanie albumu pt.: Zapomniana Historia Powstańczej Warszawy w Aktach Osobowych Archiwum Poczty Polskiej. Głównym celem, jaki przyświecał tej publikacji była chęć przywrócenia pamięci o bohaterach, ludziach o których wcześniej nie pisano i nie mówiono, tych którzy nie brali udziału w spektakularnych akcjach zbrojnych, ale również byli częścią powstańczego krwioobiegu, a który współtworzy historię Warszawy i szerzej – Polski.

– Analiza teczek osobowych byłych Pracowników resortów łączności dowiodła, że wielu z nich brało czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Fakt ten nie mógł zostać pominięty i zlekceważony przez instytucję taką jak Poczta Polska, która stoi na straży polskiej historii i tradycji. Żywię ogromną nadzieję, że nasze wydawnictwo godnie wpisze się w tegoroczne obchody rocznicowe i przyczyni się do promocji najważniejszych wartości związanych z historią i tradycją Narodu Polskiego, której częścią są także ujęci w albumie Pocztowcy – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Materiały przygotowywane na potrzeby niniejszego wydawnictwa opracowywane były we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, Wojskowym Biurem Historycznym i Muzeum Wojska Polskiego.

– Z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ukazuje się album poświęcony Pocztowcom walczącym w Powstaniu Warszawskim. Upamiętniona została w nim Harcerska Poczta Polowa i osoby, które były pracownikami Poczty Polskiej albo zostały nimi już po Powstaniu. Album jest kolejnym dziełem, który powstał w czasie wieloletniej współpracy Poczty Polskiej z Instytutem Pamięci Narodowej – powiedział dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

– Poczta Polska jest instytucją, która ma bardzo bogate tradycje, jej funkcjonowanie związane jest niezmiennie z historią Polski. Podjęcie, w oparciu o przechowywane w pocztowym archiwum nieznane dotąd materiały, trudu publikacji dokumentującej funkcjonowanie służby pocztowej, jest bardzo ważne i wpisuje się w szereg inicjatyw historycznych podejmowanych w ramach funkcji publicznej biznesu – powiedział dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

– Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, uznając wysiłek Poczty Polskiej zmierzający do poszerzenia wiedzy o historii Powstania Warszawskiego, zdecydowało się objąć jej publikację patronatem i współdziałać w przygotowaniu albumu udostępniając zdjęcia zabytków ze swoich zbiorów. Liczymy, że dzięki temu album zyska atrakcyjną formę korespondującą z ciężarem gatunkowym prezentowanego w nim materiału archiwalnego – powiedział Paweł Żurkowski, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Nasza firma postanowiła także upamiętnić Powstańców – wspólnie z PGE – dedykowaną kartką pocztową Tobie Polsko!, poświęconą Pocztowcom i Energetykom biorącym udział w Powstaniu Warszawskim, której autorem jest Adam Kultys oraz włączyć się w projekt aplikacji mobilnej „Tablice Pamięci”. Jej celem jest wyeksponowanie i nadanie należytej czci miejscom pamięci, m.in. tablicom i pomnikom upamiętniającym wydarzenia z czasów II wojny światowej.

– W PGE Polskiej Grupie Energetycznej żywa jest pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego. Co roku oddajemy hołd tym, którzy z oddaniem i poświęceniem walczyli w obronie Elektrowni Powiśle. Był to jeden z najważniejszych sukcesów militarnych pierwszych dni Powstania Warszawskiego. Inicjatywy służące pielęgnowaniu pamięci historycznej są bardzo potrzebne i temu celowi służy wydanie we współpracy z Pocztą Polską dedykowanej kartki okolicznościowej: „Tobie Polsko!” – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dodatkowo, Spółka wsparła również akcję porządkowania kwater Żołnierzy Armii Krajowej Zgrupowania „Żywiciel” oraz grobów indywidualnych poległych Powstańców.

Poczta Polska uczciła także pamięć osób zaangażowanych w działalność Poczty Polowej. Tomasz Zdzikot, prezes zarządu i Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej złożyli wieniec w barwach narodowych przy ulicy Wilczej 41. W tym symbolicznym miejscu oddali hołd łącznościowcom z Harcerskiej Poczty Polowej. To właśnie tu mieściła się Pasieka, czyli Komenda Główna Szarych Szeregów, w której swoją działalność rozpoczęła poczta polowa. Następnie pocztowa delegacja złożyła biało-czerwony wieniec pod tablicą upamiętniającą Pocztowców Powstania Warszawskiego, znajdującą się w budynku Urzędu Pocztowego Warszawa 1 przy ulicy Świętokrzyskiej 31/33.