Poezja śpiewana

Redakcja Polish News, została zaproszona do Michniowa małej świętokrzyskiej miejscowości, celem uczestniczenia w koncercie „Gędziego Chóru”. Zespół ten prezentował rodzaj muzyki, jaką jest poezja śpiewana.

Czym jest poezja śpiewana

Poezja śpiewana, to nieprecyzyjnie określony gatunek słowno-muzyczny. W nim to, wykonywane utwory poetyckie, które w pierwotnym zamierzeniu ich twórcy nie nadawały się do wykonania śpiewem.

Gatunek muzyki

Poezja śpiewana jest gatunkiem muzyki, która została spopularyzowana przez krytyka muzycznego, Andrzeja Wróblewskiego. Słowo poezja śpiewana, tak po prostu określa utwór słowno-muzyczny oparty na tekście poetyckim tak zwanej „wysokiej próby”. Dobrana do tego wiersza muzyka, ze szczególną wagą podkreśla znaczenie prezentowanego wiersza. Termin „poezja śpiewana”, łączy się też z terminem „kraina łagodności”,

Gędzi Chór”

„Gędzi Chór” to fantastyczny zespół, który tworzy autorską muzykę. Muzykę tę, trudno jednoznacznie zdefiniować, ale bardziej przypomina ona folkową z naleciałościami słowiańskimi. Niektóre utwory poezji śpiewanej wykonywane przez „Gędzi Chór, zakrawają na tak zwaną poezję aktorską ocierającą się o tzw.”neofolk”. Podkreślić należy, że michniowscy artyści czerpią swoje utwory z tak zwanych głębokich źródeł muzyki ludowej. Trzon instrumentalny stanowią w tym zespole dwie gitary wzbogacone o dźwięki liry korbowej, cytry, kalimby oraz fletu.

Redakcja Polish News bardzo dziękuje za zaproszenie na ten niecodzienny koncert.

Ewa Michałowska- Walkiewicz