Polish News we wrocławskim Ogrodzie Japońskim

 

Ogród Japoński został założony w latach 1909-1913, wokół dawnego stawu Ludwiga Theodora Moritza-Eichborna. Znajduje się on, w obrębie obecnego Parku Szczytnickiego.

Inicjatywa dyplomaty

Ogród powstał z inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga, dyplomaty i orientalisty, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi’ego Arai. Prace wykonawcze nadzorował wieloletni zarządca ogrodów rodziny Hochbergów, ogrodnik i architekt ogrodowy Joseph Anlauf, który realizował także chińskie i japońskie ogrody w Iłowej.


Renowacja ogrodu

W 1995 roku, opracowano projekt renowacji ogrodu pod kierunkiem profesora Ikui Nishikawy z Tokio. Następnie w latach 1996-1997, przy współpracy ambasady Japonii oraz ogrodników z Wrocławia, przeprowadzono prace przywracające ogrodowi japoński charakter. Pracami kierował Yoshiki Takamura.

Unikatowa ozdoba miasta

Ogród stanowi unikatowy w Europie, żywy fragment japońskiej kultury. Cudowne fontanny, roślinność i zabudowa japońską architekturą, tworzy niezwykły zakątek piastowskiego Wrocławia.

Ewa Michałowska – Walkiewicz