Polonia – Uśpiony Potencjał. Część II

 

autor: Waldemar Biniecki

Polonia dysponuje potencjałem, który może nie tylko pomóc wspierać strategicznie polskie interesy, ale również pomóc zmieniać obraz Polski na świecie. Od ponad roku systematycznie drążę temat propolskiego lobbingu w Stanach Zjednoczonych i na świecie.

Napisałem kilka, mam nadzieję, ciekawych artykułów oraz miałem okazję zaprezentować pomysł powołania „rządowej lokomotywy”: instytucji, która by promowała propolski lobbing obywatelski w Ameryce Północnej. Pomysł ten przedstawiałem na dwóch konferencjach w Nowym Jorku i w Warszawie z udziałem czynników rządowych. Rezultaty są na razie niewielkie, ponieważ, żeby w Ameryce Północnej powstał profesjonalny polski lobbing musi przede wszystkim zaistnieć wola polityczna centrów decyzyjnych. Musi na tym zależeć Warszawie i samej Polonii. W artykule tym nie poruszam aspektu lobbingu zawodowego, który jednak nie może istnieć bez aspektu, który opisuję, czyli lobbingu obywatelskiego, rozumianego jako system powiązanych z sobą organizacji i woluntariuszy, których celem ma być aktywna pomoc państwu polskiemu w realizacji celów politycznych, ekonomicznych oraz obrony dobrego imienia Polski i Polaków. Oprócz woli politycznej, wymaga to pewnej transparentnej wizji i planu stworzenia takiego systemu oraz kompetentnego i profesjonalnego zespołu ludzi, mającego doświadczenie w funkcjonowaniu i zamieszkiwaniu za granicą i wiedzę o polskiej diasporze.

Co wiemy o Polonii amerykańskiej jako największej grupie polskiej diaspory?

Otóż wybory prezydenckie 2O16 przełamaly mit o tym, ze Polonia nie głosuje. To właśnie głosy Polonii w stanach: Wisconsin ( 9,3% Amerykanów polskiego pochodzenia), Michigan (8,6%) i Pensylwanii (7,28%) jako „swing states” miały istotny wpływ na wynik  wyborów prezydenckich. Przy liczbie 9,569,207 co stanowi (32%) populacji USA (Źródło: U.S. Census Bureau, 2010 American Community Survey). Polonia to potężna siła polityczna, której nie można lekceważyć na amerykańskiej scenie politycznej. Moment zmiany władzy w USA jest dla pomysłu propolskiego lobbingu najdogodniejszy. Jeśli taka decyzja w ogóle zapadnie musi zapaść teraz.

 

Największa klasa średnia poza Polską

W ostatnim czasie mówi się dużo o innowacyjności, kreatywności i możliwościach polskiej gospodarki, zapominając o ważnym fakcie. Co roku Polonia ze Stanów Zjednoczonych wysyła do Polski około 900 milionów dolarów (nie wspominając innych krajów). Są to środki porównywalne z tymi, które inwestują u nas zagraniczne firmy. Oto liczby:

POMOC FINANSOWA OSÓB INDYWIDUALNYCH W LATACH 1994-2010:

1994- – 581

1995 – 724

1996 – 774

1997 – 848

1998 – 1 070

1999 – 825

2000 – 1 496

2001 – 1 S63

2002 – 1 685

2003 – 2 284

2004 ~ 4- 728

2005 – 6 482

2006 – 8 496

2007 – 10 496

2008 – 10 447

2009 – 8 126

2010 – 7 614

Sumy – W milionach dolarów – przesyłane do Polski (dane World Bank, opracowane przez Migration Policy Institute). Można przyjąć, że corocznie Polonia z USA wysyła do Polski około 900 milionów dolarów. Są to środki porównywalne z tymi, które inwestują u nas zagraniczne firmy.

Jak widać z zaprezentowanych danych, opracowanie nie dokumentuje aspektu inwestycji biznesowych Polonii.  Już od samego początku inwestowania amerykańskiego kapitału w Polsce było jasne, ze istotną rolę w tym procesie odgrywają i odgrywali biznesmeni z USA i Kanady o polskim rodowodzie. Brakuje jednak na ten temat opracowań.

Ale wróćmy do faktów:” Amerykanie polskiego pochodzenia są bogatsi niż przeciętny Amerykanin (79 tys. dol. wobec średniej 63 tys., jeśli chodzi o dochód na rodzinę) oraz są lepiej wykształceni (36 proc. wobec 28 proc. ukończyło studia). „Większość (71 proc.) deklaruje przynależność do kościoła rzymsko -katolickiego (Piast Institute. Studium ,,Polish Americans Today: A Survey of Modern Polonia Leadership”2013).

Zaplecze intelektualne Polonii

Tak jak w Polsce, rodzice inwestują w swoje dzieci i starają  się aby je wysłać do najlepszych uniwersytetów w całych Stanach Zjednoczonych.  Jest to pokaźna inwestycja, ponieważ przeciętne studia licencjackie rocznie kosztują $33,215 (www.collegeboard.org/ ), studia magisterskie kosztują rocznie wzależności od specjalności od $30,000 do $120,000 , www.bestmastersdegrees.com) a studia doktoranckie kosztują rocznie w zależności od specjalności od $53,62S-$113,035   Podałern dane dla uczelni publicznych. Dobrze wykształcony amerykanin polskiego  pochodzenia z doktoratem już na samym początku warty jest około $250.000 . Na uniwersytetach  istnieją i powstają polskie kluby studenckie, od wschodniego wybrzeża po Alaskę i Hawaje. Sporą, ciągle powiększającą się grupę stanowią studenci z Polski. Potrzebują one jakiegoś planu, wizji jednoczących ich wokół   wspólnych celów. Jednym z takich narzędzi mogłaby być idea stworzenia transparentnego systemu stypendialnego.   Poza Fundacją Kościuszkowską, żadna inna organizacja polonijna nie dopracowała jeszcze naprawdę czytelnego, dostępnego i stabilnego systemu stypendialnego.

 Aby myśleć  poważnie o stworzeniu propolskiego lobbingu w Arneryce  stypendia odgrywają tutaj  istotną rolę. Czekamy również na projekty i programy badawcze dla naszych studentów i naukowców  adresowane z Polski. Bez zaplecza intelektualnego nie można budować polskiego lobby.   Istotną rolę w tym procesie odgrywają polscy naukowcy pracujący w USA ,   amerykańscy naukowcy polskiego pochodzenia i inni, którzy zajmują się polską problematyką. „ Fundacja  Kościuszkowska ponad dwa lata temu postanowiła  przygotować listę  uznanych naukowców  naunk ścisłych i w ten sposób powstało ,,Collegium of Emitent  Scientists „ mówi pan Marek  Skolimowski nowy Prezes i Dyrektor Wykonawczy  Fundacji. „ W ten sposób  Fundacja opracowała listę blisko 400 eminentnych profesorów nauk  ścisłych, która ciągle się powiększa. Następnym krokiem, w najbliższej przyszłości będzie stworzenie podobnej  listy  wybitnych humanistów  – „Collegium of Eminent  Humanists”.

Wstępne szacunki mówią,  że w samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 800 naukowców na poziomie „ tenure” , czyli amerykańskiej habilitacji. ,,Od instruktora do profesora” jest to poważna grupa ludzi, z ogrornnywn potencjałem intelektualnym, której nie można lekceważyć.   Polscy naukowcy pracują na setkach uniwersytetów na całym świecie i grupa ta powinna  również być motorem rozwoju w Polsce i to o nich powinny zabiegać polskie uniwersytety, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz różnego szczebla ośrodki władzy. Dokładnie tak jak to robiła II Rzczpospolita.

 Warto się  również odwołać do najlepszych wzorców.

Naród żydowski posiada najlepszy na świecie  lobbing oparty na rozmaitych organizacjach a ich celem bez względu na profil danej organizacji jest działanie na rzecz państwa Izrael, obojętnie czy to jest grupa modlitewna czy klub dyskusyjny o wyższości wklęsłego nad wypukłym. W każdym stanie w USA  istnieją co najmniej 3 niezależne takie organizacje, które oprócz swojej  działalności monitorują światową prasę, media i publiczne programy edukacyjne. Wszystkie  są zaangażowane w światową politykę. Każdy dyrektor wykonawczy jest etatowym pracownikiem  danej organizacji i posiada kluczowe umiejętności z zakresu  współpracy z mediami.  Wiekszość tych organizacji jest ze sobą połączona w taki sposób, aby  zpewnić  natychmiastowe działanie we wszystkich stanach jednocześnie. Organizacje te finansowane są hojnie przez diasporę żydowską i inne instyucje  znajdujące się pod wpływem tejże diaspory.

Doskonalym przykładem jest NPR, czyli publiczne radio w Stanach Zjednoczonych, gdzie największy procent datków pochodzi od diaspory żydowskiej. Nie dziwmy się, że wiele programów jest właśnie o diasporze żydowskiej. Sama diaspora jest być może bardziej politycznie podzielona niż Polonia, ale jeśli chodzi o sprawę żydowską zawsze istnieje jedność i pełne poparcie dla państwa Izrael.

Ambasadorem Izraela w USA jest Amerykanin żydowskiego pochodzenia i w Izraelu nikomu to nie przeszkadza, bowiem Ron Dermer wychowany na Florydzie i wykształcony w najlepszych amerykańskich uniwersytetach mówi i zachowuje się jak Amerykanin. Posiada wielu kolegów ze studiów co jest ogromnym kapitałem społecznym. W polskich placówkach dyplomatycznych nawet konsulowie od Polonii muszą być Polakami z Polski.

W taki nieco gorzki sposób można podsumować ten wątek.

 

Polityczna gra rozbijania Polonii

Najgorzej jest z reprezentacją polityczną Polonii. Po erze Karola Rozmarka, Alojzego Mazewskiego charyzmatycznych prezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej i wielkiego amerykańskiego kongresmena polskiego pochodzenia Klemensa Zabłockiego z Milwaukee, następował stopniowy marazm i polityczna gra rozbijania Polonii, która trwa do dziś.

Do dziś nie wiemy kto rozgrywa Polonię: była KGB, SB, czy lokalne amerykańskie służby a może wszyscy razem. Nie inwestuje się w ludzki kapitał. Nie wspiera ludzi o dużym potencjale dla Polonii. Aktualni liderzy nie umieją kreować młodszych ani nie wiedzą jak z nimi współpracować. Trwa marnotrawienie kapitału Polonii poprzednich pokoleń. Obecne organizacje polonijne, zgodnie ze wdrażaną przez polski MSZ niepisaną doktryną, unikają polityki jak ognia, a nie mając żadnego wsparcia politycznego w realizacji swoich misji ich

działalność jest coraz bardziej minimalizowana. Brakuje liderów, wizjonerskich pomysłów; strategii działania i profesjonalizacji działań. Dzisiaj, aby utrzymać w USA polską tożsamość Polonii i budować propolski lobbing, weekendowy woluntaryzm już nie wystarcza. Trzeba

sprofesjonalizować Polonię i przyciągnąć jej zaplecze intelektualne. Potrzebny jest także profesjonalny i strategiczny sygnał z kraju nad Wisłą w postaci grantów, stypendiów oraz systemu szkoleń dla liderów. Poklepywanie po ramieniu czy wspólne selfie nie wystarczą.

Zupełnie na koniec chciałbym przytoczyć wyniki badań z Uniwersytetu Kansas .” 1 dolar zainwestowany w lobbing przynosi $220 zysku . (źródło: Raquel Alexander, Susan Scholz and Stephen Mazza ,,Measuring Rates of Return for Lobbying Expenditures: An Empirical Analysis under the American jobs Creation Act”).

Waldemar Biniecki – urodzonyw Bydgoszczy w 1962, r. W USA od 2000 r. były wykładowca na UW Milwaukee i Kansas State University. Były Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w Wisconsin. Obecnie: właściciel Biniecki Consulting, działacz polonijny, autor i publicysta, email: [email protected]

 

Źródło: POLITYKA POLSKA 5(25) maj/ 2017

Orginały miesięcznika „Polityka Polska”, można zamówić na stronach internetowych: http://politykapolska.eu/