PORADNIK „DWUJĘZYCZNOŚĆ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH”

oraz egzamin z języka polskiego „EGAZAMIN STAMP4S – SEAL OF BILITERACY”

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przygotowało dla rodziców polskich dzieci zagranicą uaktualniony poradnik „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach”, którego celem jest wspieranie rodziców wychowujących dzieci pobierających naukę w obcych systemach oświaty jak również dorastających w rodzinach mieszanych, w których jeden z rodziców nie posiada polskich korzeni. Poradnik został opracowany przez dr Annę Martowicz – Dyrektor Stowarzyszenia Promocji Języka Polskiego za Granicą (APPLA).

http://www.appla.org/dwujezycznosc.html

Z faktu bycia dwujęzycznym płynie szereg rozmaitych korzyści dla rozwoju emocjonalnego dziecka, dla jego rozwoju intelektualnego, rozwoju społeczno-kulturalnego. Dzieci dwujęzyczne posiadają dostęp do dwóch światów językowo-kulturowych: znają i pielęgnują kulturę i zwyczaje obu krajów, z którymi są związane, co pozwala budować dziecku spójną tożsamość etniczną. Ponadto umiejętność posługiwania się w życiu codziennym dwoma językami ćwiczy uwagę i elastyczność myślenia dziecka, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe, zapewnia większy potencjał intelektualny.

Konsulat zachęca do popularyzowania poradnika „Dwujęzyczność w pytaniach i odpowiedziach” wśród środowisk polonijnych w USA.

Poradnik można pobrać ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

http://www.chicago.msz.gov.pl/resource/5824f1bc-e5ec-4831-bb4c-f79da072109a:JCR

 

 

EGAZAMIN STAMP4S – SEAL OF BILITERACY

KG RP w Chicago zwraca uwagę, że staraniem Zespołu Szkół w Orchard Lake, Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce i Konsulatu Generalnego RP w Chicago, od 2 kwietnia 2018 r. dla uczniów szkół średnich w większości stanów USA dostępny jest egzamin z języka polskiego AVANT STAMP4S dający prawo do uzyskania urzędowego poświadczenia znajomości języka tzw. Seal of Biliteracy. Stworzenie po raz pierwszy w historii możliwości zdawania urzędowego egzaminu z języka polskiego uznawanego na większości terytorium USA, jest okazją do promocji języka polskiego wśród dzieci i młodzieży w USA.  Do egzaminu mogą przystąpić nie tylko uczniowie, którzy pobierają naukę jęz. polskiego w szkole amerykańskiej, w szkole polonijnej, czy na innych kursach językowych, ale również młodzież, która zna jęz. polski z domu rodzinnego.

Egzamin urzędowy dla młodzieży kończącego szkoły średnie w USA z języka polskiego STAMP4 w ramach urzędowej pieczęci dwujęzyczności Seal of Biliteracy jest dostępny w 47 stanach USA, w tym w 34 stanach jest zadekretowany przepisami stanowymi. Trwają działania nad objęciem programem Seal of Biliteracy ostatnich stanów.

Szkoły publiczne i dystrykty szkolne w ww. stanach mają obowiązek umożliwienia zainteresowanym uczniom zdawania egzaminu z języka polskiego STAMP4 i uzyskania pieczęci dwujęzyczności Seal of Biliteracy.

http://sealofbiliteracy.org/

https://avantassessment.com/stamp4s/

 

Wykaz stanów, które przyjęły Seal of Biliteracy do swojego ustawodawstwa:

Adoption Date

1. California Oct 8, 2011

2. Texas Jun 10, 2013

3. New York Jul 31, 2013

4. Illinois Aug 27, 2013

5. New Mexico Mar 8, 2014

6. Washington Mar 27, 2014

7. Louisiana May 16, 2014

8. Minnesota May 16, 2014

9. Washington DC Dec 4, 2014

10. North Carolina Jan 20, 2015

11. Virginia Mar 23, 2015

12. Indiana May 7, 2015

13. Nevada May 30, 2015

14. Hawaii Jun 16, 2015

15. Wisconsin Oct 2015

16. Utah Dec 4, 2015

17. New Jersey Jan 19, 2016

18. Florida Apr 14, 2016

19. Oregon Apr 14, 2016

20. Maryland Apr 26, 2016

21. Georgia May 3, 2016

22. Arizona May 12, 2016

23. Kansas May 17, 2016

24. Rhode Island June 17, 2016

25. Ohio March 1, 2017

26. Colorado March 30, 2017

27. Connecticut June 6, 2017

28. Delaware July 21, 2017

29. Missouri October 12, 2017

30. Massachusetts November 22, 2017

31. Michigan January 25, 2018

32. Tennessee January 31, 2018

33. Iowa April 17, 2018

34. Arkansas June 14, 2018

Wykaz najczęściej popełnianych błędów podczas egzaminu z języka polskiego the Seal of Biliteracy:

http://www.dobrapolskaszkola.com/2018/08/04/jezyk-polski-egzamin-the-seal-of-biliteracy/

 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago

1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

ph: 1 (312) 337 8166, ext. 217

Website: www.chicago.mfa.gov.pl

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago