Prezydent z wizytą na Kaukazie

Kaukaz

 

 

Kaukaz W stolicy Azerbejdżanu – Baku Bronisław Komorowski spotka się z prezydentem Ilhamem Alijewem i przewodniczącym azerskiego Zgromadzenia Narodowego. W obecności Komorowskiego i Alijewa podpisane będą m.in. umowy i memoranda dotyczące polityki zagranicznej, kultury, gospodarki i nauki.

Podpisane będą m.in. umowy o współpracy kulturalnej w latach 2011-2013 i o współpracy weterynaryjnej oraz umowa o współpracy między Polską Agencją Prasową a azerską agencją Azer Tass.


Komorowski złoży także wieńce w Alei Zasłużonych oraz pod Pomnikiem Szahidów w Alei Szahidów w Baku. Odwiedzi ponadto fabrykę dywanów i pomnik inż. Pawła Potockiego, który w pierwszej połowie XX wieku zaangażowany był w rozwój przemysłu naftowego w Azerbejdżanie. Jedna z ulic azerskiej stolicy otrzymała jego imię. Prezydent będzie też uczestniczył w polsko-azerbejdżańskich spotkaniach gospodarczych.


W stolicy Gruzji – Tbilisi Komorowski będzie rozmawiał z gruzińskim prezydentem Micheilem Saakaszwilim, przewodniczącym parlamentu Davidem Bakradze i premierem Niką Gilaurim. Złoży również kwiaty pod pomnikiem Bohaterów, spotka się ze społecznością gruzińską i weźmie udział w polsko-gruzińskim forum biznesu.


Ostatnim punktem wizyty Komorowskiego będzie Armenia. W Erywaniu spotka się z prezydentem Serżem Sarkisjanem, premierem Tigranem Sarkisjanem i przewodniczącym ormiańskiego Zgromadzenia Narodowego Hovikiem Abrahamyanem.


W stolicy Armenii prezydent zwiedzi Muzeum Ludobójstwa i Pomnik Ofiar Ludobójstwa, upamiętniający dzień Wielkiego Mordu Ormian z 1915 roku. W latach 1895 i 1915 władze tureckie przeprowadziły na ziemiach zachodniej Armenii dwie fale czystek etnicznych znane dziś pod nazwą rzezi Ormian. W ich toku wymordowano 1-1,5 mln Ormian.

Komorowski weźmie również udział w polsko-armeńskim forum biznesu i spotka się ze społecznością ormiańską.


Wszystkie trzy kraje – Gruzja, Armenia i Azerbejdżan – uczestniczą w programie Partnerstwa Wschodniego, czyli powołanej w maju 2008 roku polsko-szwedzkiej inicjatywie zacieśniania współpracy z sześcioma wschodnimi sąsiadami UE.

Kaukaz jest też terenem szczególnie ważnym ze względu na politykę energetyczną. Ropa z Azerbejdżanu mogłaby być tłoczona do Polski rurociągiem Odessa-Brody. Od kilku lat Polska i Ukraina rozmawiają o projekcie przedłużenia go do Płocka, by następnie przesyłać surowiec do Gdańska. Obecnie rurociąg przetacza rosyjską ropę naftową w kierunku Morza Czarnego.

 

(PAP)