Prof. Marek Rudnicki członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

 

Polonijna Rada Konsultacyjna, zródło: Senat RP

Andrzej Mikołajczyk  

CHICAGO: Dr. Marek Rudnicki powrócił z niedawnych uroczystości z okazji 100. Lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Warszawie, gdzie uczestniczył również w 5. posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej, która zebrała się 13 listopada 2018 r. w Senacie.

Michael Niedziński, Prezes Kongresu Poloniii Amerykańskiej na stan Illinois (KPA-Il.) zaprosił prof. Marka Rudnickiego do złożenia relacji z pobytu w Polsce na comiesięcznym spotkaniu KPA-Il. w dniu 26. listopada, 2018. Z relacji Rudnickiego uczestnicy dowiedzieli się o powołaniu go do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.

Prof. Marek Rudnicki relacjonuje obrady Polonijnej Rady Konsultacyjnej na forum KPA-Il. w dniu 26 listopada – zdjęcie Alina Mikołajczyk

W czasie zjazdu w Warszawie Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski spotkał się z przedstawicielami Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Rozmawiano o wielu ważnych dla Polski i Polonii zagadnieniach.
Tematyka dotyczyła reprezentacji środowisk polonijnych w polskim życiu politycznym, a także „roli Polonii i Polaków poza granicami w kreowaniu i promowaniu polskiej polityki historycznej oraz kontroli wydatkowania środków na zadanie publiczne w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą”, czytamy na stronie Senatu.

Jedna z propozycji jest obecnie konsultowany projekt wyboru dwóch senatorów reprezentujących środowiska polonijne na świecie: jednego ze Wschodu, a drugiego reprezentującego środowiska polonijne na zachodzie Europy i w Ameryce Północnej.

Do 13. osobowego składu Polonijnej Rady Konsultacyjnej dołączono prof. Marka Rudnickiego, znanego chicagowskiego chirurga, mentora młodych amerykańskich lekarzy. Prof. Rudnicki zastąpił Adama Bąka, prezesa Adam M. Bak Foundation ze Stanów Zjednoczonych.

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski wręcza akt nominacyjny dr Rudnickiemu

Profesor Marek Rudnicki jest bardzo efektywnym organizatorem. Współpracujemy przy różnych projektach dla Polonii już od wielu lat. Dał się poznać Poloniii chicagowskiej przez 20 lat jako znakomity chirurg, wychowawca i mentor młodych lekarzy, prowadzi od wielu lat Amber Coalition, zajmującą się działalnością prewencyjną chorób nowotworowych wśród Polek w aglomeracji chicagowskiej.

Prof. Marek Rudnicki jako Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago zorganizował we wrześniu I Międzynarodowe Sympozjum Medyczne na temat udziału polonijnych środowisk medycznych w walce o niepodległość Polski. Konferencja odbyła się w Międzynarodowym Muzeum Chirurgii w Chicago, część spotkań odbyła się w Konsulacie RP w Chicago. Została ona poprzedzona Balem Lekarzy w Chicago University Club.

(Fot:A. Mikołajczyk –21 września, 2018 r.): Pan Roniker i Dr. Barbara Roniker, Sen. Konstanty Radziwiłł, prof. Marek Rudnicki w czasie Balu Lekarzy w Chicago University Club.

Znamy dobrze prof. Rudnickiego także z umiejętnego zajmowania głosu w sprawach amerykańskich dotyczących spraw Polonii i Polski.
Jako członek Rady Konsultacyjnej chce reprezentować nie tylko Polonię w Chicago, ale być ważnym głosem Polonii w Stanach Zjednoczonych.
Przypomnijmy, że na początku lat 2000-tych funkcjonowała Polonijna Rada Konsultacyjna. Jej prezesem był wówczas przez kilka lat śp. Mecenas Les Kuczyński, który zrobił wiele dobrego na rzecz Polonii.

 22 września, 2018 r. w Międzynarodowym Muzeum Chirurgii w Chicago) Jan Lorys, były Dyrektor Muzeum Polskiego w Ameryce w mundurze majora armii Gen. Józefa Hallera; Prof. Marek Rudnicki, Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, jednocześnie główny organizator I Sympozjum Medycznego. Mianowany obecnie do Polonijnej Rady Konsultacyjnej; Senator Konstanty Radziwiłł oraz autor artykułu.

Obecna Rada Konsultacyjna została powołana w 2015 roku. „Polonijna Rada Konsultacyjna przy obecnym marszałku Senatu została powołana uchwałą Senatu na początku lipca 2015 r. Jej zadaniem jest m.in. wyrażanie opinii na temat projektów ustaw i uchwał związanych z Polonią. Członków Rady powołuje i odwołuje marszałek Senatu spośród osób reprezentujących organizacje polonijne i polskie z zagranicy; pełnią oni swoją funkcję honorowo. Kadencja Rady trwa jedną kadencję Senatu. Marszałek zwołuje posiedzenie Rady przynajmniej raz w roku i sam przewodniczy jej obradom”, czytamy na stronie Senatu RP.

Gratulacje dla prof. Marka Rudnickiego. Życzymy zarówno jemu jak i całej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku RP owocnej działalności na rzecz Polski i Polonii.

www. wiadomosci.com