Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzień 1 września 1939 rok

Wspominając najtragiczniejszą kartę z dziejów naszej Ojczyzny, nie sposób tego nie czynić bez cudownych piosenek i utworów muzycznych, które w szczególny sposób nawiązują do tamtego okresu. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, będąc zaproszony do Radomia, szeregiem pieśni patriotycznych przybliżył nam ten czas sprzed 83 lat.

II wojna światowa

Ta wojna, która rozpętana została we wrześniu 1939 roku, była największa i najtragiczniejsza w historii dziejowej naszego kraju. Obszar działań wojennych objął wówczas prawie cały Stary Kontynent, południowo- wschodnią Azję, Afrykę północną, a także znaczną część Bliskiego Wschodu. Niektóre epizody wspomnianej wojny, rozgrywały się na czterech oceanach i Arktyce. Poza większością państw europejskich, brały w niej udział także państwa Ameryki Północnej i Południowej. Głównymi stronami konfliktu były państwa, które wszczęły wojnę tak zwane państwa osi, a także państwa koalicji antyhitlerowskiej, czyli byli to tak zwani alianci. W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi. Zginęło w niej około 78 milionów ludzi.

Dnia 1 września roku pamiętnego….

Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się dzień 1 września 1939 roku, poprzez niewypowiedzianą agresję Niemiec na Polskę. W dniu 3 września 1939 roku, po zignorowaniu przez Hitlera warunków dotyczących bezzwłocznego wycofania wojsk z Polski, Wielka Brytana i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę. W tym samym czasie z południa napadły na Polskę wojska Słowackie, działające wraz z wojskami niemieckimi. Ze wschodu natomiast w dniu 17 września również 1939 roku, napadły na Polskę wojska stalinowskie, zabijając cywilów i deportując przetrzymywanych polskich żołnierzy do więzień położonych w Rosji.

Bezsilność Polaków

Strach, głód wszechobecna niemoc Polaków wobec świetnie uzbrojonego wroga, dawały o sobie znać na każdym kroku życia naszych rodaków z tamtego okresu. Obozy koncentracyjne, Pawiak i Aleja Szucha, to kolejne miejsca kaźni polskiego obywatela, którego po raz czwarty jego Ojczyzna była zagarnięta przez pazury niemieckiej gapy i dwugłowego orła ze wschodu. Był to czas, w którym wolna Polska była jedynie w sercach i pamięci tych wszystkich, którym w tak bestialski sposób wydarto po raz kolejny niepodległość.

Jak zwykle piękny koncert

Nasza Redakcja, korzystając z zaproszenia na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który swoimi występami uczcił Dzień Wojska Polskiego, udała się do Radomia. Słuchając patriotycznych pieśni i utworów jakie grał kwartet smyczkowy, popadliśmy w atmosferę zadumy nad minionym czasem. W tym momencie wspomnieć należało też ważność polskiego munduru, który jest wpleciony w czas II wojny światowej.

Ewa Michałowska- Walkiewicz