Sukces polskiej gospodarki

Buisness Centre Club

Nie sprawdziły się obawy, że twarda pozycja negocjacyjna może zachwiać unijnym pakietem klimatycznym 3×20. Nie staliśmy się hamulcowym w osiąganiu globalnych celów środowiskowych.

BCC ma nadzieję, że osiągnięcia negocjacji przełożą się na trwałe działania rządu. Od jego zorganizowanych działań zależy wydobycie Polski z wieloletniego zacofania technologicznego, szczególnie w branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej.

W tzw. pakiecie 3×20 zasadniczy problem dla Polski stanowiła likwidacja od 2013 r. przydzielanych bezpłatnie przez państwo uprawnień do emitowania CO2 i tym samym wprowadzenie obowiązku ich zakupienia na otwartych aukcjach. Konieczność zakupu przez elektroenergetykę 100% uprawnień począwszy od 2013 r. wprost przełożyłaby się na ogromne podwyżki cen prądu w zależności od ceny tych uprawnień na wolnym rynku. Nieprzewidywalność cen uprawnień, które wg różnych analityków mogą kształtować się od 39 do 100 euro, w sytuacji ogromnego zacofania branży elektroenergetycznej mogłaby wywołać wzrost cen prądu w granicach od 100 do 300%.

W wyniku negocjacji Unia Europejska zgodziła się na przydzielanie przez państwo począwszy od 2013 r. 70% bezpłatnych uprawnień oraz na konieczność zakupu brakujących 30% bezpośrednio na aukcjach. Od 2020 r. 100% uprawnień będzie płatnych. Daje to polskim elektrowniom czas na osiągnięcie takiego poziomu technologicznego, aby stały się konkurencyjne dla innych elektrowni europejskich.

Komisja Europejska ustaliła ponadto, że Polska w okresie 2013-2020 otrzyma dodatkowo środki finansowe z rezerwy utworzonej ze sprzedanych uprawnień do emisji CO2. Wysokość tych środków będzie uzależniona od cen uprawnień osiąganych na europejskich aukcjach.

W przypadku przewidywanej ceny 39 euro będzie to ok. 60 mld złotych. Ale może to być zarówno znacznie mniej jak i znacznie więcej.

Czy to całościowo rozwiązuje problem polskiej energetyki? Oczywiście nie. Odsuwa jedynie w stosunkowo niedługim czasie tę część celów środowiskowych, która jest związana z pakietem 3×20. Tych celów jest wiele, o czym m.in. mówi ostatni raport BCC dotyczący wpływu ryzyk środowiskowych na gospodarkę. Elektrownie i ciepłownie będą musiały spełnić wszystkie bardzo ostre wymagania emisyjne.

BCC liczy na to, że dzisiejszy sukces przełoży się na praktykę systematycznego, a nie dorywczego działania w obszarze ryzyk środowiskowych, które mają krytyczny wpływ na polską gospodarkę.

Ryszard Pazdan

ekspert BCC ds. zmian klimatycznych i ryzyk środowiskowych

tel. 0 661 426 679

[email protected]

Raport BCC Ryzyka środowiskowe wyzwaniem dla gospodarki dostępny jest na stronie internetowej: www.bcc.org.pl

____________________________________________________________________________

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Jest największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza blisko 2000 przedsiębiorców zatrudniających 600 tysięcy pracowników. Wśród członków BCC znajdują się największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd.

Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. BCC – Związek Pracodawców jest członkiem Komisji Trójstronnej. Członkowie Klubu reprezentują 249 miast. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski.

Więcej: www.bcc.org.pl   Kontakty dla prasy: http://www.bcc.org.pl/kontakty_prasowe_bcc.php