Świąteczne spotkanie dziennikarzy w Konsulacie RP w Chicago.

Kilkudziesięciu dziennikarzy reprezentujących różne dziedziny dziennikarstwa polonijnego: radio, telewizję, publikacje drukowane, media elektroniczne pojawiło się na grudnowym światącznym spotkaniu.

Rolę gospodarzy pełnili wicekonsul Robert Rusiecki, Eriusz Rybcki oraz Konrad Zieliński.  Konsul Generalna –  Paulina Kapuścińska
przybywała ze służbową wizytą w Polsce.

Konsul Rusiecki podziekował dziennikarzom za promocje spraw polskich w USA. Życzył owocnej dzialałności w Nowym Roku.
Jego życzeniem było, abyśmy mogli przybliżać sukcesy Polski rzeszom Rodaków mieszkajacym w Stanach Zjednoczonych.

Świąteczne spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami i wspólnym kolędowaniem.

Warto tutaj podkreslić, że w Chicago działa kilkakrotnie więcej osób zamjujących się dziennikarstwem. Nie wszyscy mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, ale na codzień wykonują swoje pasje dziennikarskie informując Polonię o sprawach Polski i Polonii.

 

 Andrzej Mikołajczyk

Foto: Anna Zalinska

 Galeria zdjęć ze spotkania wkrótce na: https://www.polishnews.com/gallery