Współpraca ekonomiczna pomiędzy USA i RP

Szejnfeld-organizatorzy-Opolskie

Uczestnicy konferencji mogli wysłuchać bardzo ciekawych prezentacji, jak również zapoznać się z biografiami laureatów Nagród Nobla z Uniwersytetu Chicago. Uczelnia ta posiada największą liczbę noblistów spośród wszelkich instytucji akademickich na świecie.

Mottem tegorocznego Forum było hasło: “Entrepreneurship and Innovation in the Context of US-Poland Trade and Investment Relations” (Przedsiębiorczość i Innowacyjność w kontekście Amerykańsko-Polskiej Wymiany Handlowej i Inwestycji).

Adam Szejnfeld, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki RP wygłosił główne przemówienie na temat priorytetów polskiego MG. Mówił o wielu propozycjach ustaw, które mają na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego i ułatwianie inwestycji zagranicznym inwestorom.

W czasie innych sesji omawiano strategie promocyjne dotyczące eksportu, dostępu do rynku zarówno polskiego jak i amerykańskiego, etc.

Uczestnicy Forum mieli także możliwość zapoznać się z rożnymi regionami Polski, jak Lubuskie, Opolskie, Katowickie, Świętokrzyskie. Każda z delegacji, próbowała przekonać uczestników do inwestycji w swoim regionie. Były to niezwykle ciekawe prezentacje pokazujące przeobrażenia, które dokonują się w Polsce na naszych oczach.

W Forum uczestniczyła rekordowa liczba województw, którzy przybyli do Chicago, a wśród nich Adam Jarubas z regionu Świętokrzyskiego; Marian Ormaniec ze Śląska; Józef Sebesta z Opolskiego i Krzysztof Szymański z Lubuskiego.

Prof. Marek Tukiendorf, prorektor Politechniki Opolskiej mówił o innowacyjności we współpracy ekonomicznej i w prowadzeniu badań naukowych. Delegacja z Opolskiego spotkała się z przedstawicielami wielu uczelni, m.in. z Dziekanem Wydziału Biznesu na Uniwersytecie w Chicago, próbując nawiązać współpracę akademicką.

Każda z polskich delegacji miała zaplanowanych wiele innych spotkań roboczych dotyczących współpracy polsko-amerykańskiej.

Minister Szejnfeld spotkał się z Frankiem Spulą, Prezesem Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej. Obie strony wiele sobie obiecują po tych coraz częstszych spotkaniach roboczych.

W Forum Ekonomicznym uczestniczyli przedsiębiorcy z Polski, którzy poszukują kontaktów z przedstawicielami amerykańskich firm w rejonie Midwestu (Środkowego Zachodu) w dziedzinie transportu, budownictwa, sprzętu ciężkiego, w dziedzinie edukacji wyższej, służby publicznej i specjalnych stref ekonomicznych.

Według szacunków PACC, Amerykanie polskiego pochodzenia dostarczają kilkanaście miliardów dolarów rocznie do produktu brutto w stanie Illinois. “Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest wspaniałą możliwością dla amerykańskich firm do włączenia się do tego ważnego rynku (polsko-amerykanskiego)” – powiedzial Bogdan Pukszta, Dyrektor Wykonawczy PACC. „Wiele firm poszukuje jednocześnie informacji o możliwościach handlowych i inwestycyjnych w Polsce, która jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej (staje sie atrakcyjnym rynkiem w Unii Europejskiej), jak również na wschodzie Europy. Cieszymy się, że Wydział Ekonomiczny w Konsulacie Generalnym w Chicago jest od początku źródłem silnego poparcia dla projektu” – dodał Pukszta. 

Istotnie, Zbigniew Kubacki, szef Wydziału Handlu w ambasadzie RP w Waszyngtonie, konsulowie Zygmunt Matynia, Paweł Pietrasienski i Lucyna Jaremczuk z konsulatu RP w Chicago wiele wnieśli w pomoc merytoryczną przy przygotowaniu Forum.

„Jesteśmy przekonani, że nasze poprzednie osiągnięcia i aktualny projekt, w połączeniu z pomocą sponsorów i ich uczestnictwem, zapewnią sukces Forum i przyczynią się do sukcesu lokalnej społeczności, stanu Illinois i Polski” – powiedział Henryk Kaźmierczak, prezes PACC.

Niedawno w Chicago gościł z wizytą W. Pawlak, minister gospodarki, była również delegacja z Białostockiego, która miała w programie także szereg spotkań ekonomicznych.

Obecne forum jest kolejnym, ważnym przedsięwzięciem w amerykansko-polskiej współpracy ekonomicznej. Jego sukces pomaga we wzmocnieniu całej przedsiębiorczości polonijnej!

@ Tekst i zdjęcia: Andrzej Mikołajczyk, USA, 16 maja 2008 r.

Szejnfeld-organizatorzy-Opolskie
Alina-Slaska-delegacja
Rick-Stafanski-Johnson
Szejnfeld-Kazmierczak
Szpindor-Watson-Komosa
Tukiendorf-Komosa-Sebesta
Watson-Michael