Współpraca polsko-amerykańska w programie do poszukiwania dzieci

wspolpraca

 

wspolpraca

W sierpniu b.r doszło do spotkania Victora Ashe,  Ambasador USA w Polsce  z Krzysztofem  Kwiatkowskim , Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Ambert Alert polega na szybkim reagowaniu wszystkich służb policyjnych z wymiarem sprawiedliwości i z mediami w wypadku uprowadzenia dziecka, zaangażowaniu społeczności lokalnej w akcję poszukiwawczą przez natychmiastową publiczną dystrybucję wybranych poszukiwawczych informacji.

W przypadku poszukiwania dorosłych proces poszukiwania jest bardziej skomplikowany i zajmuje więcej czasu.  Trzeba wtedy sporządzić raport, odelegować śledczego do poszukiwań.

W przypadku dzieci, system  Ambert Alert ogłasza się natychmiast, gdy do policji dotrze wiadomość o zaginięciu dziecka. System ten polega na jak najszybszym podaniu do publicznej wiadomości faktu zaginięcia. 

Do rozpowszechnienia informacji wykorzystywane są m.in. duże elektroniczne tablice informacyjne umieszczone nad autostradami, a także wszystkie publiczne środki przekazu. W komunikacie podaje się nazwisko dziecka i skrótowy opis jego sylwetki. Uruchamiane są procedury dotyczące koniecznego skoordynowania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Jak podaje zarowno strona amerykańska w oświadczeniu Ambasady USA jak i strona Polska w oświadczeniu Ministerstwa Sprawiedliwości, obie strony wyrażają wolę współpracy we wdrożeniu tego systemu w Polsce i  dzieleniu się strony amerykańskiej z Polską wiedzą ekspercką.

W Europie tylko Francja posiada podobny do amerykańskiego, finansowany przez państwo, system powiadamiania o zaginionych dzieciach, wykorzystujący zawiadomienia za pośrednictwem przekazów telewizyjnych i radiowych, tablic informacyjnych na autostradach i miejskich billboardów.

Parlament Europejski w grudniu 2008 r. przyjął oświadczenie wzywające wszystkie kraje członkowskie do utworzenia systemu powiadamiania o zaginionych dzieciach.
W USA system ten działla już od wielu lat i jest bardzo efektywny w poszukiwaniu dzieci. W akcje włączają się wtedy media, wolontariusze. Minister Andrzej Czuma, który wiele lat spędził i obserwował ten system w  USA, włączy się zapewne zdecydowanie w udzielenie poparcia dla tego projektu.

Opr. Andrzej Mikołajczyk

Foto: Źródło: US Embassy; Spotkanie Ambasadora Victora Ashe z Krzysztofem  Kwiatkowskim , Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości .