Wybrano władze Związku Narodowego Polskiego

Abick

 

Chicago/Minneapolis –  Kilka dni temu zakonczyły się obrady 46. Sejmu Związku Narodowego Polskiego, który przez kilka dni obradował w Minneapolis w stanie Minnesota.

 

Najważniejszym wydarzeniem Sejmu były wybory władz związku z udziałem 229 uprawnionych do głosowania delegatow, przybyłych z różnych części Stanów Zjednoczonych i reprezentujących blisko 200,000 organizacje bratniej pomocy. 

  Abick

Foto: (Archiwalne) Frank Spula, Prezes ZNP wraz Teresa Abick, Wiceprezesem ZNP

Prezesem ZNP na kolejną kadencję został ponownie Franciszek Spula uzyskując 156 głosów już w pierwszej turze pokonał Mariana Nowackiego. Wiceprezeską została wybrana Teresa Abick.  Wiceprezesem został ponownie wybrany Paul Odrobina. Trzecim wiceprezesem ds. Union of Poles Div. of PNA został ponownie David G. Milcinovic uzyskując 156 głosów.

 

Sekretarzem ZNP na kolejną kadencję został wybrany Charles Komosa zdobywając rekordowa ilość 190 głosów. Stanowisko skarbnika zgromadzeni ponownie powierzyli Marianowi Grabowskiemu.

 Grabowski

Foto: (Archiwalne) Frank Spula, Maria Pappas, Marian Grabowski

W tajnym głosowaniu prezesem Rady Nadzorczej (cenzorem) został wybrany dotychczas sprawujący ten urząd Wesley E. Musiał, który w drugiej turze uzyskał 116 głosów. Wicecenzorką przez aklamację została wybrana ponownie Irene S. Grabowy.

  Na zakończenie Sejmu zaprzysiężono nowe władze Związku Narodowego Polskiego.

  

Związek Narodowy Polski posiada swoja centrale w Chicago. Jest największą liczebnie organizacją polonijną w USA.  Oferuje dla swoich członków różnego rodzaju ubezpieczenia. Posiada także gazetę Dziennik Zwiazkowy, dwie radiostacje, dwa banki.

 

Życzymy Zarządowi ZNP owocnej dzialalności przez kolejną kadencję. 

 

Opr. Andrzej Mikolajczyk