Zaproszenie na Misterium Paschalne

Zaproszenie na Misterium Paschalne

Historia Wielkanocy w teatralnym przedstawieniu

Misterium paschalne to teatralne przedstawienie, najważniejszego wydarzenia chrześcijańskiego, dotyczącego męki, śmierci, no i przede wszystkim zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

W Jerozolimie

Wspomniane wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie rozumiane jest przez wszystkich chrześcijan jako zbawcze dla całej ludzkości. Chrześcijanie wierzą, że śmierć Jezusa dała ludziom wyzwolenie od grzechów i możliwość dostąpienia zbawienia.

Przez Krew Jezusa

Zgodnie z naukami chrześcijańskimi, tajemnica misterium jest obrazem nowego przymierza ludzkości z Jezusem jak Synem Boga Najwyższego. Przymierze to oczywiście dokonało się przez Krew Jezusa, która została przelana na krzyżu Golgoty.

Niebiańska uczta Baranka

Ostatnia Wieczerza natomiast, postrzegana jest jakby wstęp do uczty Baranka, na którą Jezus swoich wiernych zabierze w momencie ponownego przyjścia na ziemię. Podstawowym elementem każdego misterium, jest pokazanie zawiązanego spisku przeciwko Jezusowi, za które apostoł Judasz Iskariota miał zapłacone pieniądze i którego był pomysłodawcą.

Pascha

Warto jest także podkreślić znaczenie słowa Pascha. W języku greckim, słowo „paschas”, znaczy po prostu cierpienie. Tak więc, aby bardziej pokazać ludziom ile ofiarował nam Jezusa poprzez swoją mękę i śmierć, wystawia się właśnie misteria paschalne, opowiadające o tym fakcie w formie teatralnego spektaklu. Jednakże Orygenes i Hieronim ze Strydomu jako komentatorzy Pisma Świętego, dokonują wnikliwszej interpretacji słowa „paschas”, tłumacząc go jako „przejście”. Można je zrozumieć jako przedostanie się z tego ziemskiego padołu do obecności Boga w niebie. Dzieje się to tylko przez ofiarę Chrystusa na krzyżu. Misteria obrazujące ten najważniejszy fakt chrześcijański, miały miejsce już w okresie międzywojennym. Większe nasilenie w organizowaniu misteriów paschalnych obserwuje się po zakończeniu II wojny światowej.

Redakcja Polish News została zaproszona do radomskiej Resursy, gdzie było wystawiane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przepiękne Misterium Paschalne.

Ewa Michałowska -Walkiewicz