Z dużej skargi mały rozgłos!

Z dużej skargi mały rozgłos!

Rod Blagojevich w latach  2003 – 2009 sprawował urząd gubernatora Stanu Illinois, a w latach 1997 -2003 roku działał jako przedstawiciel Izby Reprezentantów w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Gdy przemawiał, często posługiwał się dawnymi cytatami, aby podkreślić znaczenie stanowiska, które wówczas zajmował. W dniu 21 marca 2024 r. sędzia federalny oddalił pozew byłego gubernatora Roda Blagojevicza o  powrót do życia publicznego.

W uzasadnieniu wyroku sędzia posłużył się kwiecistym cytatem dr Seussa: „Po prostu idź”. 

Rod Blagojevich, demokrata z Chicago, został postawiony w stan oskarżenia o przestępstwa umyślne i usunięty ze stanowiska przez Zgromadzenie Ogólne w 2009 r. („conspiracy to commit mail fraud and wire fraud”) a więc spisek w celu popełnienia nielegalnych transakcji za pośrednictwem usług pocztowych czy telegraficznych/telefonicznych).

W drodze postępowania sądowego, po wyczerpaniu apelacji został prawomocnie skazany na karę 14 lat pozbawienia wolności, z czego połowę odbył w zakładach karnych. Po wyjściu na wolność w 2021 roku złożył pozew do sądu federalnego o uchylenie zakazu, który zabraniał mu powrotu na stanowiska publiczne. W wielo stronicowym uzasadnieniu, oddalającym pozew sędzia Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Steven Seeger rozprawił się pod względem prawnym z wnioskami byłego gubernatora.  

Zaczyna cytatem z literatury, chodzi o wypowiedzi doktora Seussa z 1972 r. w pt. „Marvin K. Mooney Will You Please”. Idź już!” Wskazał wiec to, co powinien zrobić Blagojevich: „Nadszedł czas. Nadszedł czas. Nadszedł czas. Po prostu idź. Iść. IŚĆ! Nie obchodzi mnie jak. Można iść pieszo. Można jechać na krowie. Marvin K. Mooney, czy mógłbyś już iść?!”  Rzecznik wnioskodawcy, Mark Vargas oświadczył, że orzeczenie to nie było zaskoczeniem. Rod Blagojevich, będąc gubernatorem rutynowo żartował, że otrzymał „C” z prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pepperdine.

Starania o powrót do piastowania funcji w życiu politycznym R.Blagojevich podjął  w 2021 r. Wówczas w towarzystwie grupy reporterów, wśród kamer i mikrofonów przed budynkiem federalnym Dirksen w Chicago, Blagojevich oświadczył: „Wróciłem”.

Jego skarga dotyczy praw obywatelskich, a miała na celu uchylenie wydanego przez Senat Stanowy zakazu sprawowania urzędu, argumentując, że zakaz ten narusza szóstą i czternastą poprawkę do Konstytucji oraz narusza także ochronę podstawowego prawa obywateli do głosowania, jaką zapewnia pierwsza poprawka. „A przez to”, wyjaśnił sędzia S. Seeger „Blagojevich najwyraźniej ma na myśli podstawowe prawo do głosowania na niego”. Jednak, podkreśla sędzia: „skarga ta jest pełna problemów prawnych.” Równie kwieciście, jak kiedyś wnioskodawca, tak teraz sędzia podniósł: „Jeśli problemem była ryba w beczce, skarga dotyczy całej ławicy tuńczyka. Jest to środowisko bogate w cele. Skarga to kraina czarów, w której można wykryć problemy”.

Po pierwsze, Seeger powiedział, że skargi dotyczące praw obywatelskich należy składać przeciwko osobie, którą nie jest ani stan Illinois, ani jego Zgromadzenie Ogólne. Ponadto sąd federalny nie może interweniować w legislacyjnym postępowaniu w sprawie impeachmentu ze względu na postanowienia Konstytucji dotyczące podziału władzy. Następnie sędzia zwrócił uwagę, że nawet jeśli zakaz impeachmentu zostanie uchylony, prawo stanu Illinois w dalszym ciągu zabrania skazanemu przestępcy sprawowania „urzędu honorowego, powierniczego lub z checi zysku”(„Seeger discussed at length why a federal court cannot intervene in a legislative impeachment proceeding because of the Constitution’s separation-of-powers provision. The judge then pointed out that even if the impeachment ban was reversed, Illinois state law still prevents a convicted felon from holding “an office of honor, trust or profit.”).

 Sędzia podał, że szósta poprawka ma zastosowanie do procesów karnych, a nie cywilnych, argumentując: „impeachment „odebrał mu pracę, a nie wolność”.
Co więcej, Blagojevich nie może pozywać wyborców w celu ochrony praw. Muszą mówić sami za siebie, stwierdził Seeger, a „żaden wyborca (nie ma tu nadziei), że odda głos na Blagojevicha”. Blagojevich może nawet nie mieć powodu, aby kontynuować postępowanie, ponieważ składając pozew, stwierdził, że być może będzie chciał ponownie kandydować, ale jeszcze się nie zdecydował. Seeger zauważył, że roszczenie prawne nie jest „dojrzałe”, jeżeli zależy od „warunkowych przyszłych, niepewnych zdarzeń, które mogą nie nastąpić”. 

„Sprawa zaczęła się od megafonu, ale skończyła się skomleniem” – podsumował Seeger. „Czasami sprawy toczące się w sądzie federalnym przyciągają rozgłos. Ale gmach sądu nie jest miejscem na chwyt reklamowy. „Chce wrócić. Ale on już zniknął”.  Sprawa odrzucona.

Reasumując:

W dniu 21 marca br. sędzia federalny Steven Seeger oddalił pozew byłego gubernatora Illinois Roda Blagojevicha, czym uniemożliwił mu ponowne ubieganie się o urząd, który poprzednio sprawowal. Dwa lata czekal Rod Blagojevich na oddalenie jego pozwu. W uzasadnieniu sędzia Seeger zacytował wypowiedź Dr. Seussa: „Ty możesz teraz sobie już iść” („Will You Please Go Now”). Sędzia stwierdził, że słowa te najlepiej oddają sedno starań Roda Blagojevicha o ponowne ubieganie się o urząd stanowy, ponieważ został oskarżony o korupcję i skazany za przestępstwa polityczne oraz odbył karę więzienia. W 2021 r. Blagojevich złożył pozew przeciwko stanowi, twierdząc, że Zgromadzenie Ogólne Illinois zakazało mu ubiegania się o urząd stanowy tylko dlatego, że został oskarżony o korupcję i skazany na 14 lat więzienia.

Sędzia Steven Seeger odrzucił pozew podając, że skarga jest problematyczna, nie zawiera   poprawnych uzasadnień prawniczych. Sędzia przyznał, że Blagojevich może odwołać się od jego decyzji. Dodał, że jako prawnik tego nie zaleca. 

Blagojevich z ówczesnym kongresmanem Rahmem Emanuelem (D-Chicago) opowiadającym się za zmianami w ustawodawstwie Medicare

 Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki

Wśród zasług byłego gubernatora społeczeństwo Illinois wymienia wprowadzenie pomocy stanowej dla kobiet i dzieci oraz zwolnienia seniorów z opłat transportowych. Ulgi te funkcjonują nadal. 

 Źródło: CBS News