Zdarzyła się #TakaSytuacja

 

(Uratujmy Liceum Polonijne w Warszawie)

Liceum Polonijne to szkoła w której uczy się 107 młodych Polaków pochodzących z Kresów. Ze względu na niewystarczające wsparcie instytucji państwowych szkole co roku brakuje środków na wiele rzeczy, głównie na wyżywienie uczniów. By od września uczniowie w dalszym ciągu mogli uczyć się w Warszawie, szkoła potrzebuje 91 548 złotych na pokrycie zaległych faktur za wyżywienie w roku szkolnym 2014/2015. Ostateczny termin mija na początku sierpnia. Dlatego wystartowała akcja #TakaSytuacja mająca na celu zebranie potrzebnej kwoty.

Ułatwia to strona www.takasytuacja.info.

Dyrektor liceum, p. Ewa Petrykiewicz tłumaczy:
– Zapewniamy uczniom całodobową opiekę, wyżywienie i program wychowawczy. Po wybuchu kryzysu na Ukrainie przygarnęliśmy kilkudziesięciu Polaków mieszkających na terenach objętych wojną. Uważam, że to naszym rodakom po prostu się należy. Jesteśmy to także winni ich przodkom, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Dyrekcja szkoły wystosowała apel o wsparcie w wysokości np. 36,75 zł. Dlaczego tyle?
– Taki jest koszt zapewnienia 7 posiłków jednemu uczniowi. Wierzymy, że to kwota, którą większość ludzi dobrej woli może przeznaczyć na cele dobroczynne i nie obciąży zbyt mocno domowego budżetu.
Wysokie koszty funkcjonowania szkoły to skutek niewystarczającego wsparcia ze strony państwa i samorządu, mimo ciągłych próśb i zabiegów. Szkoła musi wynajmować budynek, bursy dla uczniów, a wyżywienie zlecać firmie cateringowej. Dlatego bez gigantycznego zaangażowania, jakim wykazują się zwykli Polacy wspierający liceum finansowo – szkoły już dawno by nie było.

Liceum Polonijne plasuje się na 44. miejscu w Warszawie w rankingu „Perspektyw”. Uczniowie wywodzą się z 8 krajów: Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, czy Kazachstanu. Zdają maturę w języku polskim (chociaż czasami przyjeżdżając nie potrafią dobrze rozmawiać po polsku). Szkoła nie pobiera czesnego za naukę i bursę, gdyż uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych rodzin polonijnych na Wschodzie. Ich rodziców nie stać na ponoszenie takich opłat czesnego, szczególnie tych rodzin z terenów objętych wojną.

Liceum Polonijne w liczbach. Dodatkowe informacje.
– W Liceum Polonijnym kształci się i zamieszkuje w przyszkolnym internacie 107 uczniów
– Młodzi Polacy pochodzący z Kresów i ze Wschodu.
– Przyjeżdżają z 8 krajów: Ukraina, Białoruś, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Uzbekistan, Mołdawia, Rosja.

– Szkoła i przyszkolna bursa mieszczą się na Mokotowie w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej. Zapewniamy im całodobową opiekę, wyżywienie i program wychowawczy. Szkoła nie pobiera czesnego za naukę i bursę, gdyż nasi uczniowie pochodzą głównie z niezamożnych rodzin polonijnych na Wschodzie. Ich rodziców nie stad na ponoszenie takich opłat czesnego, jaka jest w szkołach niepublicznych w Polsce.
– Liceum Polonijne plasuje się na 44 miejscu rankingu „Perspektywy” w Warszawie. Wszyscy uczniowie zdają maturę w języku polskim (chociaż czasami przyjeżdżając nie potrafią po polsku rozmawiać), wykazują ambicje i różnorakie talenty pozanaukowe: od śpiewu (koncertują i kwestują w kościołach), poprzez talenty artystyczne (licytujemy charytatywnie ich obrazy) i pasje sportowe (klub jeździecki).
– Budynki są wynajmowane od firmy prywatnej. Od 3 lat miasto Warszawa „nie jest w stanie” (lub nie wyraża zainteresowania) pomocą w zapewnianiu lokalu do funkcjonowania szkoły. Koszt wynajmu jest drugim obok wyżywienia największym z kosztów.

– W ostatnim roku Fundacja „Dla Polonii”, instytucja wspierająca szkolę zebrała w ramach akcji „Witajcie w domu” 283 507,66 zł na wyżywienie uczniów. Musieliśmy podjąć te działania ze względu na niewystarczające wsparcie rządu – dotacja państwowa, roczna z MSZ to 100 tysięcy (wystarcza na 1,5 miesiąca pokrycia kosztów wyżywienia)

– Prowadzimy program Mecenatu Szkolnego dzięki któremu można „zaopiekować się” jednym z Kresowiaków. Pozwala on otrzymywać bieżącą informację o zdolnościach, postępach w nauce, a uczniowie zapewnia opiekę finansową.
– Koszt całodobowego wyżywienia jednego ucznia (śniadania, obiady, podwieczorek i kolacje) to 21 złotych.
– Wysokie koszty funkcjonowania szkoły to konsekwencja braku motywacji przez państwo polskie do wsparcia inicjatywy repatriacji młodych Polaków: niewystarczająca dotacja MSZ, nikłe zainteresowanie samorządu. Największym zaangażowaniem wykazują się zwykli Polacy wspierający akcję finansowo, pomagający #TakaSytuacja

– Akcja pomocy Liceum Polonijnemu poprzez zebranie 91 548 złotych na pokrycie zaległych faktur za wyżywienia dla firmy cateringowej. 
– Prosimy o 36,75 zł – to kwota pozwalająca na pokrycie 7 posiłków dla jednego ucznia przez tydzień.

Więcej informacji na str: www.takasytuacja.info.