Zza oceanu nad Odrę

Od początku tygodnia Politechnika Opolska gości w swoich murach studentów z Illinois State University, którzy przyjechali do Opola, aby wziąć udział w kolejnej już edycji Polsko-Amerykańskiej Szkoły Letniej.
Impreza organizowana jest po raz piąty w ramach współpracy łączącej nasze uczelnie (a ściśle Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii) od 2008 roku. Inspiratorem tej współpracy był polonijny redaktor Andrzej Mikołajczyk.

 

Bogaty program dziesięciodniowego pobytu, przygotowany wspólnie przez wydział i Dział Współpracy Międzynarodowej otworzyło spotkanie z rektorem prof. Markiem Tukiendorfem, który przywitał gości, opowiedział im o politechnice  i swojej niedawnej wizycie w USA, a także poczęstował tradycyjnym, śląskim kołaczem.
Jak zauważył rektor, goście trafili na piękny czas polskiej wiosny, ale trzeba dodać, że i na Studencką Wiosnę Kulturalną, czyli Piastonalia.

Oczywiście studentów – tych z Illinois i tych z Opola –  czeka podczas szkoły nie tylko zabawa. Przed nimi sporo wykładów i warsztatów prowadzonych przez naukowców WWFiF, a także zajęcia sportowe – w tym również na Jeziorze Turawskim.
Uczestnicy Polsko-Amerykańskiej Szkoły Letniej będą mieli też sporo okazji do integracji, wzajemnego poznania kultur i wymiany doświadczeń (to jeden z cenniejszych efektów imprezy), zwiedzą też Kraków.

To właśnie tam, już w XV w. żacy wyczyniali igrce podczas pierwszych w historii Juwenaliów. Warto o tym pamiętać, bo choć w wielu dziedzinach nasi partnerzy zza oceanu wyprzedzają nas o lata, to w kwestii studenckiej zabawy to my możemy pochwalić się przed nimi pierwszeństwem!

Już od połowy lat siedemdziesiątych uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową wysyłając swoich pracowników na staże w zagranicznych uczelniach. Dokumenty z 1975 r. mówią o 16 naukowcach przebywających w ZSRR, 3 w Czechosłowacji, 2 w NRD oraz jednym w Anglii. Jednak jednym z pierwszych aktów sformalizowania tych kontaktów stało się dopiero  podpisanie umowy o współpracy z Vysoke Uceni Technicke w Brnie, które miało miejsce w 1982 r. Za relacjami między naszymi wydziałami mechanicznymi stał prof. Ludek Ptacek – późniejszy pracownik uczelni oraz Jan Vrbka i Józef Suchy, który tak wspomina początki: Odbywaliśmy spotkania, teraz już owiane mgiełką romantycznej przygody, które z konieczności politycznej musiały odbywać się poza uczelnią, gdzie na przysłowiowej serwetce rozpisywane były skomplikowane zagadnienia naukowe.

dziś
Próżno dziś szukać miejsca na mapie świata, gdzie nie sięgałyby nasze kontakty! Współpracujemy z ośrodkami akademickimi z całej Europy, Rosji, Chin, Indii i Maroka, Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Turcji w zakresie wszystkich nauk. Studenci wychowania fizycznego ćwiczą koszykówkę wspólnie z kolegami z Illinois, naukowcy z Katedry Inżynierii Biosystemów badają biowęgiel w Amazonii, eksperci budownictwa wygłaszają referaty w Sydney.

A Czesi? Nasi najbliżsi sąsiedzi wciąż są naszymi bliskimi  przyjaciółmi! Podczas ubiegłorocznej inauguracji roku akademickiego, w uznaniu zasług dla rozwoju naszej współpracy naukowej profesorom Petrowi Dolezalowi, prorektorowi Uniwersytetu Mendla w Brnie oraz Bohumirowi Strnadelowi  z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie wręczono prestiżowe Medale Politechniki Opolskiej.

Warto podkreślić, że politechnika wielokrotnie otrzymywała wyróżnienia Urzędu Marszałkowskiego dla najbardziej aktywnej instytucji naukowej we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Źródło i galeria zdjęć:
https://wu.po.opole.pl/zza-oceanu-nad-odre/