Adwent w Polsce

Zwyczaje Adwentowe

Adwent (po łacinie „adventus” to czas oczekiwania na narodziny Jezusa. To okres trwający w kościołach katolickich od pierwszych nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli, aż do zmierzchu 24 grudnia. To czas przygotowania na przyjście Zbawiciela.
Okres adwentu

Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, w pierwszą z nich rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. Kolorem tym w kościołach katolickich nakrywa się ołtarz. Kapłan zakłada wówczas do sprawowanej mszy ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt w roku. Odprawiane są również w tym czasie o świcie msze, zwane roratami.
Zwyczaje adwentowe

Do dnia 16 grudnia włącznie, liturgia kieruje nas ku oczekiwaniu na powtórne przyjście Zbawiciela. Od 17 grudnia przygotowuje się katolików do uroczystości Bożego Narodzenia. W trakcie całego Adwentu czyta się księgę proroka Izajasza, której przesłaniem jest nadejście Mesjasza. W tym celu, aby podkreślić wagę adwentu wykonuje się tak zwany wieniec adwentowy, który jest robiony najczęściej ze świerku lub sosny. Cztery świece symbolizują cztery niedziele Adwentu. Świece można zapalać podczas adwentowych spotkań modlitewnych. Świeca adwentowa to długa biała świeca, przewiązana białą lub niebieską wstążką. Zapalana jest ona podczas modlitwy. W domach katolickich również podczas modlitw zapala się białe świece symbolizujące zwiastowanie Maryji.

Lampiony

Lampiony miały niegdyś funkcję jedynie użytkową. Najczęściej dzieci oświetlały sobie nimi drogę na Mszę roratnią. Teraz mają one funkcję symboliczną, czyli po prostu przypominają o roztropnych pannach z Ewangelii, czekających z płonącymi lampami na przyjście Oblubieńca, czyli Pana Jezusa. Lampiony takie zapala się najczęściej w ogrodach i w pobliskich sadach.

Wspólne śpiewanie pieśni adwentowych

Najczęściej w niedzielny adwentowy wieczór, zbierano się całą rodziną i śpiewano pieśni adwentowe. Musiały się wówczas palić świece adwentowe, a firany okienne musiały mieć akcent filetowy.

Przechodnia figura

Jeszcze w XIX stuleciu, po katolickich domach wędrowała figura Maryjna lub Jezusa. Wówczas to zbierano się w takich domach, gdzie gościła wspomniana figura i wspólnie zanoszono modlitwy…w tym okresie najczęściej za wolny kraj.

Ewa Michałowska – Walkiewicz