Analiza ofert mieszkaniowych

 

miasto

maj
(PLN/m2)

czerwiec
(PLN/m2)

zmiana
w ciągu
miesiąca
(%)

zmiana
w ciągu
6 mies.
(%)

średnia cena
mieszkania
o pow. 50 mkw.*
(PLN)

wysokość raty

ile trzeba zarabiać,
aby uzyskać kredyt
(netto)

w PLN
(7,85%)

w CHF
(4,09%)

w PLN

w CHF

Białystok

4 594

4 683

1,9

1,6

234 150

1 694

1 185

2 722

3 165

Bydgoszcz

4 268

4 318

1,2

1,8

215 900

1 562

1 092

2 572

2 981

Gdańsk

6 769

6 967

2,9

0,1

348 350

2 520

1 762

3 656

4 437

Gdynia

7 033

7 355

4,6

-0,1

367 750

2 660

1 860

3 815

4 684

Katowice

4 282

4 312

0,7

-8,3

215 600

1 560

1 090

2 570

2 978

Kraków

8 076

7 807

-3,3

-4,8

390 350

2 824

1 974

4 013

4 972

Lublin

5 156

5 216

1,2

2,2

260 800

1 886

1 320

2 940

3 434

Łódź

4 368

4 415

1,1

-5,8

220 750

1 597

1 117

2 612

3 030

Opole

4 462

4 318

-3,2

bd.

215 900

1 562

1 092

2 572

2 981

Poznań

6 116

5 938

-2,9

-4,4

296 900

2 148

1 502

3 234

3 798

Rzeszów

4 810

4 793

-0,4

0,6

239 650

1 734

1 212

2 766

3 221

Sopot

10 945

11 206

2,4

-1,2

560 300

4 053

2 835

5 674

7 137

Szczecin

5 364

5 202

-3,0

-0,1

260 100

1 882

1 315

2 934

3 428

Warszawa

9 536

9 591

0,6

-0,1

479 550

3 468

2 426

4 856

6 109

Wrocław

7 069

7 261

2,7

-2,3

363 050

2 626

1 836

3 775

4 625

na podstawie cen z czerwca br.
** ile trzeba zarabiać, aby uzyskać kredyt na zakup 50-m. mieszkania w danym mieście; założenie: 1-osobowe gospodarstwo domowe w dużym mieście, bez innych obciążeń kredytowych; wyliczenia mają charakter szacunkowy

KREDYTY W ZŁOTYCH NIE POWINNY JUŻ DROŻEĆ – BERNARD WASZCZYK Z OPEN FINANCE

Ostatni miesiąc przyniósł względną stabilizację na rynku i 3-miesięczny WIBOR, który jest podstawą dla większości kredytów udzielanych w złotym, wzrósł jedynie 0,04 pkt, osiągając poziom 6,61 proc. Należy pamiętać, że pod koniec czerwca Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, w tym również tę, która najbardziej powinna interesować kredytobiorców, czyli stopę redyskonta weksli, wynoszącą obecnie 6,25 proc. 3-miesięczy WIBOR oczywiście nie zareagował na tę podwyżkę, bowiem już wcześniej ją uwzględniał. Podobnie zresztą jak uwzględnia kolejną, która oczekiwana jest nie wcześniej niż we wrześniu (stąd 0,36-pkt przewaga WIBOR na stopą redyskonta weksli).

W najbliższym czasie nie spodziewamy się dalszego wzrostu cen kredytów hipotecznych w złotych – mówi Bernard Waszczyk z Open Finance. Przeciętne oprocentowanie takiego kredytu waha się obecnie od 7,5 do 7,6 proc. (zakładamy średnią marżę banku na poziomie 1 proc.) i jest ono zgodne z naszymi wcześniejszymi prognozami.

Według Open Finance kluczowym czynnikiem, który mógłby zmienić założenia, w oparciu o które przyjmujemy, że kredyty nie będą w najbliższym czasie dalej drożały, jest oczywiście inflacja, pompowana drożejącą ropą i żywnością. Ekonomiści powszechnie oczekują, że na skutek m.in. niskiej bazy z ubiegłego roku, szczyt inflacji przypadnie na sierpień. Dlatego bacznie wyczekujemy danych o inflacji w nadchodzących miesiącach, w tym zwłaszcza we wrześniu. Oczywiście także informacje za kolejne miesiące będą niezwykle ważne, bowiem już nieco mniej liczni ekonomiści zakładają, że na początku 2009 roku odnotujemy kolejny szczyt inflacji, po którym dopiero spodziewają się trwałego powrotu do celu inflacyjnego, czyli do okolic 2,5 proc.

RATA KREDYTU WE FRANKACH MOŻE STAĆ SIĘ WIĘKSZYM OBCIĄŻENIEM

Wartość 3-miesięcznej stawki LIBOR, w oparciu o który większość banków ustala oprocentowanie kredytów udzielanych we franku szwajcarskim, w ciągu ostatniego miesiąca nieznacznie się zmniejszyła (o 0,02 pkt) i wynosi teraz 2,80 proc., co dla spłacających takie kredyty jest oczywiście informacją pozytywną.

Zdaniem Open Finance istnieje jednak pewne ryzyko, że w najbliższych miesiącach sytuacja ulegnie zmianie na niekorzyść kredytobiorców zadłużonych we franku. Powodem mogą być ostatnie dane o wzroście inflacji PPI w Szwajcarii, które są dość alarmujące. Jej roczny wzrost w czerwcu wyniósł 4,4 proc., w porównaniu z 3,9 proc. w maju. Dynamiczny wzrost cen producentów niepokoi, bo przecież prędzej czy później przełoży się na wzrost cen konsumenckich, czyli inflacji CPI. Może to być przyczynkiem do podniesienia przez Narodowy Bank Szwajcarii stóp procentowych, i to już przy najbliższej możliwej okazji, czyli we wrześniu.

Z drugiej strony, łagodząco na wysokość rat kredytowych wpływa ciągłe umacnianie się złotego względem franka (na rynku międzybankowym za 1 CHF trzeba zapłacić już mniej niż 2 PLN), który nie był tak tani od 1995 roku. Analitycy walutowi są jednak dość zgodni, i oczekują w nadchodzących miesiącach korekcyjnego, raczej nie większego niż 10-15 proc. osłabienia złotego. Wzrost kursu franka w połączeniu z prawdopodobnym wzrostem oprocentowania wpłynie z pewnością na wzrost rat kredytowych, który – choć trudno go teraz dokładnie szacować – nie powinien być jednak znaczny i nie wpłynie zasadniczo na atrakcyjność kredytów we franku względem kredytów w złotych.

PODAŻ MIESZKAŃ NOWYCH I PRAWIE NOWYCH

Kluczowym kryterium dla wielu klientów zamierzających dokonać zakupu mieszkania jest wiek budynku, w którym będzie się ono znajdować. Niechęć do bloków z wielkiej płyty oraz do borykania się z remontami w starych budynkach sprawia, że swoje poszukiwania ograniczają do ofert sprzedaży mieszkań nowych lub prawie nowych – wybudowanych w roku 2000 i późniejszych.

W czerwcu największą podażą mieszkań z roczników 2000-2007 można było zaobserwować w Krakowie. Nowe i prawie nowe mieszkania stanowiły tam ponad jedną trzecią wszystkich ofert. Niewiele mniejszy udział w podaży miały podobne mieszkania w Gdańsku – 34,6%.

Mniej – ok. 25% wszystkich ofert z czerwca stanowiły nowe i prawie nowe mieszkania w Gdyni i Wrocławiu.

Zdaniem Marcina Drogomireckiego z serwisu Oferty.net udział nowych mieszkań w podaży na rynku wtórnym będzie się nadal zwiększać. Sprzyja temu bowiem rosnąca liczba ofert sprzedaży nowoodbieranych lokali zakupionych w ostatnich latach na rynku pierwotnym. Ich właściciele nie chcąc ponosić dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem i utrzymaniem zainteresowani są szybką odsprzedażą i realizacją zysków wynikających z różnicy w cenach.

Ciekawym zjawiskiem towarzyszącym sprzedaży nowych lokali na rynku wtórnym jest oferowanie ich niejednokrotnie po cenach niższych od tych, za jakie w tych samych inwestycjach oferują niesprzedane lokale deweloperzy.

Miasto podaż ofert z lat 2000-2007 (%)

Gdańsk              34,6

Gdynia               25,1

Kraków              36,8

Poznań              29,5

Warszawa         31,5

Wrocław           25,2

NOWE I PRAWIE NOWE W WARSZAWIE

Jak wynika z analizy serwisu Oferty.net mieszkania z rocznika w przedziale 2000-2007 wystawione do sprzedaży w Warszawie w czerwcu stanowiły 31,5% podaży.

Biorąc pod uwagę lokalizację najwięcej ofert mieszkań nowych i prawie nowych pochodziło w czerwcu z Mokotowa (16%), Ursynowa (15,2) i Białołęki (12,2%).

Najmniejsza podaż mieszkań w budynkach z roczników od 2000 do 2007 charakteryzowała dzielnice peryferyjne – Wesołą (0,9%), Rembertów (1,3%) i Włochy (1,7%).

Na uwagę zasługuje też bardzo mała podaż nowych i prawie nowych mieszkań na Pradze Północ i na Żoliborzu.

WARSZAWA – PODAŻ OFERT SPRZEDAŻY MIESZKAŃ W BUDYNKACH Z LAT 2000-2007

dzielnica

udział w podaży (%)

 

Mokotów           16,0

Ursynów            15,2

Białołęka           12,2

Bemowo            8,6

Praga Płd.         7,5

Śródmieście       5,5

Ochota              4,6

Wilanów            4,6

Bielany              4,5

Wola                 4,1

Ursus                3,8

Targówek          3,5

Wawer              2,3

Żoliborz             2,0

Praga Pn.          1,8

Włochy              1,7

Rembertów        1,3

Wesoła             0,9

INDEX KREDYTOWY OPEN FINANCE
RYNEK KREDYTÓW W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI W CZERWCU 2008 R.

Dane przygotowanie na podstawie wniosków kredytowych składanych przez Klientów OPEN FINANCE w czerwcu 2008 r.

Miasto średnia wartość kredytu w czerwcu 2008 (w PLN) średnie LTV (stosunek kwoty kredytu do wart. nieruch., w proc.) średni okres kredytowania (w latach)

Warszawa               453 977                             87                                                 36

Kraków                   283 512                             85                                                 30

Wrocław                 345 561                             87                                                 31

Poznań                   254 323                             81                                                 32

Gdańsk                   260 198                             85                                                 32

Gdynia                     266 692                            81                                                  28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport został przygotowany na podstawie danych statystycznych serwisu Oferty.net – nieruchomości w Internecie oraz danych Open Finance. Badanie odbyło się na próbie 16809 unikalnych ofert sprzedaży mieszkań wystawionych przez agencje nieruchomości i osoby prywatne w czerwcu 2008 r.

Szczegółowe statystyki cen ofertowych mieszkań w Warszawie, wskaźniki popularności dzielnic oraz zestawienia cen transakcyjnych są dostępne w serwisie Oferty.net w dziale 'statystyki’ na stronie: http://www.oferty.net/statystyki.

Wysokości rat i wymaganych zarobków przygotowane w Open Finance zostały oszacowane na podstawie aktualnie dostępnych ofert kredytów hipotecznych. Index Kredytowy przygotowano na podstawie wniosków kredytowych składanych za pośrednictwem Open Finance w czerwcu 2008 r. Podane ceny mają charakter transakcyjny, dotyczą mieszkań kupowanych zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Więcej informacji o kredytach hipotecznych na stronie: http://www.open.pl.

OFERTY.NET
Warszawa, ul. Rakowiecka 36, III p.
tel 22 848 40 65
e-mail: [email protected]
http://www.oferty.net