Announcement of The Consulate General of the Republic of Poland in Chicago

Poland’s former prime minister Jan Olszewski passed away.

 Chicago, 2/ 12/ 2019 – Consulate General of the Republic of Poland in Chicago with profound sorrow informs that The Honorable Jan Olszewski, a former Prime Minister of the Republic of Poland, passed away on February 7, 2019.
The Honorable Jan Olszewski, an opposition activist and human rights defender in the times of Communistic regime, later on served as Prime Minister of the Republic of Poland between December 1991 and June 1992.

National mourning has been declared in Poland on Friday, February 15, 2019 and Saturday, February 16, 2019 (until 7.00 pm local time in Poland).
A Book of Condolences will be opened for signing at Consulate General of the Republic of Poland in Chicago, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL, on Friday February 15, 2019 from 10.00 am to 4.00 pm.

Uroczystości pogrzebowe śp. Premiera Jana Olszewskiego.

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago ze smutkiem informuje, że w dniu 7 lutego 2019 r. zmarł były Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Jan Olszewski.  Śp. Jan Olszewski był działaczem opozycji demokratycznej i obrońcą praw człowieka w czasach komunistycznych oraz Premierem Rządu RP od grudnia 1991 r. do czerwca 1992 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podjął decyzję o ogłoszeniu żałoby narodowej od piątku 15 lutego 2019 r. do soboty 16 lutego 2019 r. do godz. 19.00 czasu polskiego.
Księga Kondolencyjna zostanie wyłożona w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL  w piątek 15 stycznia 2019 r. od godz. 10.00 do godz. 16.00.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 15 lutego. Trumna śp. Jana Olszewskiego będzie wystawiona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. O godz. 18.00 odbędzie się msza żałobna w intencji śp. Jana Olszewskiego w Kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Następnie o godz. 20:00 nastąpi wyprowadzenie trumny z Kancelarii Premiera i przejście konduktu do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

W sobotę, 16 lutego odbędą się główne uroczystości pogrzebowe. O godz. 10:40 nastąpi wyprowadzenie trumny z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i przemarsz konduktu do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie rozpocznie się msza św. żałobna. Stamtąd kondukt przejdzie na Plac Krasińskich przed Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie odbędzie się pożegnanie Jana Olszewskiego przez kombatantów i Powstańców Warszawskich. W dalszej kolejności nastąpi przejazd konduktu w asyście policyjnej i szwadronu kawalerii na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie o godz. 14:45 odbędą się uroczystości pogrzebowe.

„Odszedł Jan Olszewski. Adwokat – obrońca Opozycji w czasach PRL. Premier pierwszego prawdziwie niekomunistycznego polskiego rządu. Z pewnością można Go nazwać Premierem Wolnej, Niepodległej i Suwerennej Rzeczypospolitej. Do ostatniego tchnienia służył Polsce. Cześć Jego Pamięci!” napisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Piotr Semeniuk

Wicekonsul
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago
1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
ph: 1 (312) 337 8166, ext. 217
Website: www.chicago.msz.gov.pl

Twitter: @PLinChicago

Facebook: Polish Consulate in Chicago