13 grudnia 2023

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniami z dnia 13 grudnia 2023 r. w związku z wyborem dokonanym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

powołał Donalda Tuska na urząd Prezesa Rady Ministrów oraz z dniem 13 grudnia 2023 r. powołał w skład Rady Ministrów wybranej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

 • Władysława Kosiniaka–Kamysza – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej

 • Krzysztofa Gawkowskiego – na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Cyfryzacji

 • Macieja Berka – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów

 • Adama Bodnara – na urząd Ministra Sprawiedliwości

 • Agnieszkę Buczyńską – na urzędy Ministra do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

 • Borysa Budkę – na urząd Ministra Aktywów Państwowych

 • Marzenę Czarnecką – na urząd Ministra Przemysłu

 • Andrzeja Domańskiego – na urząd Ministra Finansów

 • Agnieszkę Dziemianowicz–Bąk – na urząd Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 • Jana Grabca – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów

 • Paulinę Hennig–Kloskę – na urząd Ministra Klimatu i Środowiska

 • Krzysztofa Hetmana – na urząd Ministra Rozwoju i Technologii

 • Marcina Kierwińskiego – na urząd Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dariusza Klimczaka – na urząd Ministra Infrastruktury

 • Katarzynę Kotulę – na urząd Ministra do spraw Równości

 • Izabelę Leszczynę – na urząd Ministra Zdrowia

 • Sławomira Nitrasa – na urząd Ministra Sportu i Turystyki

 • Barbarę Nowacką – na urząd Ministra Edukacji

 • Marzenę Okłę–Drewnowicz – na urząd Ministra do spraw Polityki Senioralnej

 • Katarzynę Pełczyńską–Nałęcz – na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej

 • Czesława Siekierskiego – na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Tomasza Siemoniaka – na urząd Ministra – Członka Rady Ministrów

 • Bartłomieja Sienkiewicza – na urząd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Radosława Sikorskiego – na urząd Ministra Spraw Zagranicznych

 • Adama Szłapkę – na urząd Ministra do spraw Unii Europejskiej

 • Dariusza Wieczorka – na urząd Ministra Nauki

Dla mnie kilka spraw jest bardzo prostych. Przede wszystkim trwanie Rzeczypospolitej – jej suwerenność, jej niepodległość. By miała ona nie tylko swoje miejsce, tak jak ma na mapie Europy, ale także by miała swoje możliwości decydowania, by te możliwości zawsze zachowywała, by Polacy o sobie mogli decydować sami w swojej ojczyźnie. To jest dla mnie kwestia absolutnie fundamentalna – powiedział Prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Andrzej Duda zadeklarował, że jest otwarty na współpracę z rządem. – Mam pełną świadomość tego, że będziecie państwo mieli różne propozycje legislacyjne, że będziecie mieli – i macie – swoją ofertę dla naszych Rodaków, dla Polaków, że macie swoją wizję Rzeczypospolitej – mówił. – Ale przekonałem się, tutaj, także dzięki Państwa decyzjom i Państwa postępowaniu, że w sprawach ważnych – a takimi z całą pewnością są sprawy bezpieczeństwa – że kiedy zasiadaliśmy tutaj, na tej sali, w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, prowadzone były tylko i wyłącznie poważne rozmowy z pełną odpowiedzialnością za sprawy Rzeczypospolitej – podkreślił.

CAŁE WYSTĄPIENIE >>

Zapowiedział, że będzie chciał porozmawiać z każdym z Ministrów – zwłaszcza z tymi, z którymi współpraca będzie najbliższa – o tym, jak poukładać współpracę tak, żeby sprawy Rzeczypospolitej rzeczywiście były realizowane jak najlepiej, żeby konstytucyjna zasada współdziałania faktycznie wybrzmiała z pożytkiem dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.

Zapowiedział, że chciałby, aby w przyszłą środę odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego.

Żebyśmy usiedli i porozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa Polski tak, jak czyniliśmy to wcześniej – choć w innej już konfiguracji władzy wykonawczej – mówił. – Kontynuujmy tę – w moim przekonaniu – bardzo dobrą i korzystną dla Polski formułę współpracy – dodał.

W uroczystości uczestniczyła Minister Grażyna Ignaczak–Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP wraz z kierownictwem Kancelarii oraz Doradcami Prezydenta RP.

Źródło: https://www.prezydent.pl/