Bankiet Komitetu Edukacji przy ZPPA

 Chicago- W dniu 3 marca 2013 r. odbył się uroczysty bankiet Komitetu Edukacji z Funduszem Stypendialnym przy przy Związku Podhalan w Północnej Ameryce, podczas którego młodzież proweniencji – rodowodu podhalańskiego, studiująca na wyższych uczelniach i krzewiąca w diasporze polskiej, społeczności amerykańskiej wspaniałą i bogatą kulturę regionalną Podhala otrzymała stypendia.

Prowadzący bankiet Komitetu Edukacji (KE) przy ZPPA. Od lewej: Jan Skupień, Bronisław Orawiec. Dom Podhalan, Chicago. 3 marca 2013 r.

Honorowymi gośćmi uroczystości byli: Konsul RP w Chicago Konrad Zieliński, Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, wydawca trzech tomów pt. „Góralskie Posiady Doktora Orawca” – dr Bronisław Orawiec -Wyśni; zasłużony działacz Związku Narodowego Polskiego (ZNP), sympatyk KE z FS przy ZPPA, dyrektor obozu młodzieżowego w Yorkville – Walter Cygan, sekretarz obozu młodzieżowego w Yorkville – Bolesław Pałka, dyrektorka Polskiej Szkoły im. Mikołaja Reja w Burbank, reprezentująca również Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce – Anna Palasz.

Zarząd KE ZPPA ze studentami. Siedzą od lewej: dr B. Orawiec-Wyśni – lekarz naczelny ZPPA, J. Bednarz – wiceprzewodniczący KE, H. Studencka – sekretarz generalny ZPPA, mgr J. Skupień – przewodniczący KE, Andrzej Gędłek – prezes ZPPA, A. Zalińska – wiceprzewodnicząca  KE, o. J. Palica – kapelan ZPPA, B. Guńka – sekretarz protokołowy KE. Stoją od lewej: M. Gocał – członek Rady Gospodarczej KE, S. Zagata – członek Rady Gospodarczej KE, były prezes ZPPA, M. Walkosz-Strzelec, T. Golak, K. Marusarz, M. Marusarz, J. Zaliński, P. Bzdyk, K. Bzdyk, Z. Bobak-Helios, Z. Sołtys, M Remiasz – sekretarz finansowy i skarbnik KE, J. Zoń – członek Rady Gospodarczej KE.

Władze ZPPA reprezentowali: kapelan o. Jacek Palica; prezes Andrzej Gędłek; wiceprezeska Karolina Walkosz-Strzelec; sekretarz generalna Helena Studencka; chorąży Józef Krzystyniak. W bankiecie  uczestniczyli: były prezes ZPPA Stanisław Zagata; członkini Koła Literacko-Dramatycznego, była kierowniczka „Szkółki” Pieśni i Tańca przy ZG ZPPA- Janina Bednarz; członek Komitetu Imprez ZG ZPPA, poetka ludowa Maria Madetko; prezeska Koła Nr 45 Poronin Zofia Bobak z marszałkiem Janem Polakiem; prezes Koła Nr 29 Gronków – Franciszek Kowalczyk z małżonką; prezes Koła Nr 33 Dzianisz – Władysław Michniak z żoną, prezes Koła Dębno Stanisław Sarna z małżonką; prezeska Koła Zakopane -Stanisława Czarniak; prezeska Koła Pieniążkowice -Władysława Karwaczka. Polonijne mass media reprezentowali: red. Andrzej Baraniak – „Dziennik Związkowy” oraz red. Andrzej Gędłek – program radiowy „Na Góralską Nutę.”.  KE z FS przy ZPPA serdecznie dziękuje sponsorom Funduszu Stypendialnego za każdy dolar złożony na stypendium. Sponsorzy są fundamentem charytatywnej działalności KE z FS przy ZPPA. Cenimy ich i poważamy.

          Sponsorzy Funduszu Stypendialnego: ZPPA – „Bioło Izba”, Europa Bakery,

Zarząd KE ZPPA. Od lewej: S. Zagata, Z. Boblak-Helios, J. Zoń, M. Gocał, dr B. Orawiec-Wyśni, A. Zalińska, mgr J. Skupień, B. Guńka, J. Bednarz, M. Remiasz.

Zuzanna Sołtys – była Królowa ZPPA – $1.000, Napa Auto Parts Zofia i Paweł Bobak -$200, Klub Tatry – $200, „Siumni” – $150, dr Bronisław Orawiec-Wyśni – $150, Koło Pieniążkowice – $100, Klub Czarny Dunajec – $100, Koło Ciche Dolne – $100, Koło Gliczarów Górny – $70, prezes ZPPA Andrzej Gędłek – $100, Janina i Józef Bednarz – $100, Zofia i Wojciech Walkosz – $100, Maria i Stanisław Bzdyk – $100, Zdzisław i Małgorzata Dorula – $100, Helena i Stanisław Studencki – $100, Maria i Franciszek Kowalczyk – $50, Helena i Władysław Michniak – $50, Bobak Wojciech – $50, Koło Groń Leśnica – $30, Stanisław Zagata były prezes ZPPA, mgr Jan Skupień, Stanisława Czarniak, Anna i Józef Zoń, Barbara i Stanisław Guńka, Maria i Andrzej Gocał, Maria Remiasz, Janina Laya, Anna Zalińska.

Godnie pożegnano członka Rady Gospodarczej śp. Stanisława Pająka. Śp. Stanisław Pająk był zasłużonym działaczem ZPPA, długoletnim kapelmistrzem ZG ZPPA, członkiem Komitetu Imprez ZPPA, a także długoletnim członkiem Zarządu Komitetu Edukacji przy ZPPA. Należał do Koła Nr 37 Groń Leśnica i Nr 81 Bustryk. Jako kapelmistrz występował z muzyką góralską na uroczystościach sejmowych, imprezach i bankietach, grał na Mszach św. podhalańskich, polonijnych uroczystościach patriotycznych. Grał również dla zespołów: „ Szkółka” Pieśni i Tańca przy ZG ZPPA – przez 23 lata; „Ślebodni w USA”; „Siumni”; „Giewont”; „Kościelisko”; „Holni” i „Biały Dunajec”. Grywał na uroczystościach organizowanych przez Komitet Imprez ZPPA oraz Komitet Edukacji przy ZPPA.

Śp. Stanisław w roku 2006 został odznaczony przez Rzeczpospolitą Polską medalem – „Gloria Artist”, od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” otrzymał Srebrny Medal; od ZPPA – Brązową Odznakę, a pośmiertnie został uhonorowany Złotym Medalem za zasługi dla ZPPA.

W Polsce grał w zespołach: „Ślebodni” i „Zawaternik”. Z zespołami występował w wielu miastach Polski oraz za granicą – w licznych krajach Europy. W Bukowinie Tatrzańskiej otrzymał zaszczytny tytuł „Harnasia”.

Odszedł od nas utalentowany muzykant na wieczne granie w niebiańskich dziedzinach. Pasją „zywobycio” śp. Stanisława Pająka była tradycyjna „staroświecka” muzyka ludu Podhala. Kochał ją, uwielbiał. Nutom tej muzyki poświęcił swoją kulturalną działalność na emigracji i stałym pobycie w Chicago. Przez długie lata z pełnym oddaniem i poświęceniem czasu, grywał „nucicki” uroczej staroświeckiej pieśni ludowej. Grał wszędzie tam, gdzie czuł się potrzebnym, grywał z każdą kapelą, gdzie danym mu było godnie reprezentować ZPPA i wspaniałą kulturę Podhala. Był człowiekiem życzliwym, otwartym na ludzi, o pogodnym „zywobyciu”. Żegnamy go dźwiękami ukochanej muzyki, którą sam przez całe swoje życie z talentem, biegłym smyczkiem wygrywał. Ta muzyka, te nuty są dziś smutne, są żałobne, bo żegnają górala, Podhalanina, który bardzo kochał Podhale i jego tradycje. Żegnamy szlachetnego człowieka i oryginalnego samorodnego muzykanta, grającego lewą ręką, jednego z ostatnich muzykantów tatrzańskich. Życie i działalność śp. Stanisława Pająka na długo pozostanie w naszej pamięci.

Kilka lat temu, a dokładnie 13 grudnia 2008 r. odszedł od nas Honorowy

Sekretarz Generalny ZPPA, długoletni skarbnik Komitetu Edukacji śp. Mieczysław Bińkowski; następnie, 9 lutego 2010 r. odszedł znakomity muzykant śp. Władysław Styrczula – Maśniak; a 19 września 2012 r. żegnaliśmy utalentowanego muzykanta – basistę śp. Józefa Korkosza. Obaj występowali z muzyką śp. Stanisława Pająka. Cześć ich pamięci! Modlitwę za zmarłych poprowadził kapelan ZPPA o. Jacek Palica.

          Podczas bankietu wystąpili: Konsul RP Konrad Zieliński; kapelan ZPPA o. Jacek Palica; prezes ZPPA Andrzej Gędłek; wiceprezeska ZPPA Karolina Walkosz-Strzelec; sekretarz generalna Helena Studencka; była skarbnik KE Zofia Boblak Helios.

O finansach KE i FS przy ZPPA poinformowała Anna Zalińska: Komitet Edukacji istnieje 28 lat. Przez 24 lata 100 studentów otrzymało stypendia na sumę $61.500.

W latach 2006 – 2009 przyznano stypendia 81 studentom na sumę $40.500. W roku 2010 stypendia otrzymało 6 studentów na sumę $ 6.500. W roku 2011 zaś 5 studentów na sumę $ 2.500. W roku 2012 stypendium otrzymało 7 studentów na sumę $ 3.500. Dzisiaj przyznano stypendia 8 studentom na sumę $ 4.000. Razem 207 studentom przyznano stypendia na sumę $ 115.500. Zarząd Komitetu Edukacji serdecznie i gorąco dziękuje wszystkim donatorom i sponsorom oraz członkom KE za donacje. Dziękujemy także poprzednim Zarządom KE staropolskim: Bóg zapłać. Zapraszamy chętnych do współpracy. Zostańcie członkami KE przy ZPPA.

Dr Bronisław Orawiec-Wyśni ze studentami.

          Powitano rodziców tegorocznych stypendystów oraz samych studentów otrzymujących stypendia.  Biorąc pod uwagę osiągnięcia i potrzeby studentów, KE z FS przy ZPPA przyznał, zgodnie ze swoim Statutem, stypendia w wysokości $500 oraz pomoc związaną z nauką, również w wysokości $500. Stypendium otrzymali: Karolina Bzdyk, Piotr Bzdyk, Tomasz Golak, Katarzyna Marusarz, Małgorzata Marusarz, Zuzanna Sołtys, Magdalena Walkosz-Strzelec oraz Jan Zaliński. Czeki stypendialne młodzieży wręczyła sekretarka finansowa i skarbniczka KE Maria Remiasz. Wydane przez siebie książki pt. ”Góralskie Posiady Doktora Orawca”, wręczył stypendystom sam autor – dr Bronisław Orawiec-Wyśni. Książkę z rąk dr. Orawca otrzymał także Konsul RP Konrad Zieliński.

          Inwokację przed posiłkiem odmówił kapelan ZPPA o. Jacek Palica. W części artystycznej programu wystąpili studenci. W czasie bankietu przygrywała muzyka góralska w składzie: Jan Różałowski, Leopold Kulach i Bronisław Sołtys.

          Serdecznie dziękujemy za pomoc podczas bankietu: Annie i Józefowi Zoń, Stanisławie Czarniak, Marii Remiasz, Barbarze i Stanisławowi Guńka, Helenie Rusnak i Marii Gocał. Bankiet stypendialny przygotowała wiceprezeska KE Anna Zalińska.  

Uroczystość upłynęła w serdecznej, rodzinnej atmosferze. Dodajmy, że w 2015. r. KE będzie obchodzić trzydziestolecie swojej działalności.

Dr Bronisław Orawiec-Wyśni podpisuje stypendystom wydane przez siebie książki pt. „Góralskie Posiady Doktora Orawca”. Dom Podhalan, Chicago. 3 marca 2013 r.

Program Bankietu Stypendialnego prowadzili: mgr Jan Skupień – przewodniczący Komitetu Edukacji; dr Bronisław Orawiec-Wyśni – członek Rady Naukowej Komitetu Edukacji przy ZPPA.

 Opr. mgr Jan Skupień, dr Bronisław Orawiec

Foto: B. Orawiec, A. Zalińska