Barbórka

 

Dzień Górnika

Święto górnika, obchodzone jest w Polsce dnia 4 grudnia. Jest to także dzień imienin świętej Barbary, patronki trudnej pracy górniczej. Redakcja Polish News wybrała się do Piekar Śląskich, aby tam zobaczyć wystawę górniczych strojów pochodzących z kopalni węgla kamiennego Andaluzja.

Najpierw modlitwa

W tradycji górniczej, Barbórka zawsze rozpoczyna się poranną mszą w kościołach, które usytuowane są w samej kopalni. Następnie orkiestra górnicza, maszeruje grając swój hymn w osiedlach zamieszkanych przez ich rodziny. Tego dnia odbywają się na Górnym Śląsku i nie tylko uroczyste akademie oraz spotkania, organizowane są także występy artystyczne, zabawy oraz bale i koncerty, w których uczestniczą całe rodziny górnicze.

Święta Barbara

Barbara jest uznana za świętą męczennicę dziewicę. Wywodziła się z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Ojciec Barbary Dioskuros, wysłał ją na naukę do Nikomedii. Tam zetknęła się ona ze Świętą Ewangelią. Gdy Dioskuros dowiedział się, że Barbara została chrześcijanką i gorliwą wyznawczynią Jezusa, chciał ją siłą zmusić do wyparcia się wiary. Gdy to nie poskutkowało, Dioskuros doniósł na nią do władz Heliopolis. Została ona uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł niosący jej pocieszenie. Mimo wszystko, została ona ścięta mieczem w roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań chrześcijan za czasów panowania cesarza Maksymiliana.

Karczmy piwne

W dniach poprzedzających to święto, organizowane są tak zwane karczmy piwne, w których biorą udział górnicy oraz osoby związane z górnictwem.. Karczmy piwne, pojawiły się na stałe w latach 80. XX wieku. W latach wcześniejszych, odbywały się tzw. spotkania gwarków, oczywiście przy piwie i skocznej muzyce.

Wdzioć mundur górnicy

Górnicy podczas tak zwanej karczmy piwnej, są obowiązkowo ubrani w galowy mundur górniczy. Nowi adepci przyjmowani są uroczyście do braci górniczej, gdzie podczas takiej barbórkowej uroczystości, odbywa się ich ślubowanie. Następnie takowy adept sztuki górniczej musi wykonać skok przez szpadel, następnie tym właśnie szpadlem senior górniczego stanu uderza nowego górnika po ramieniu. Zwyczaj ten znalazł swoje odbicie w polskiej literaturze, szczególnie w rodzimej poezji śląskiej.

Młody górnik dziarsko skacze
kilofem wywijo
potem ciungnie piwo z kufla
czas mu dziarsko mijo…
dziewuch trochę zbałamuci
może się zakocha
do chałupy swoi wróci
da mu zupy Gocha…. wiersz pana Ireneusza z Piekar Śląskich
Ewa Michałowska – Walkiewicz