Droga KRZYŻOWA…

Droga KRZYŻOWA…

Stacja I – Przesłuchanie Jezusa u Piłata.

Ojcze Nasz, który jesteś w Niebie (-), Zdrowaś Mario, łaski-ś pełna Pan z Tobą (-), Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu(-)

… Samego BOGA Piłat przesłuchuje. Ciekawe kto z nich bardziej się frasuje? Jezus milczy, bo wie, że niesprawiedliwość wkrótce zacznie się…
Jezu, strzeż mnie przed słowem, które innych rani, aby gonitwą myśli życia nie poplamić. Tkwiąc w goryczy porażki nieźle uwikłany… Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja II – Jezus bierze krzyż na swe ramiona.

Ojcze Masz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… Na swe ramiona mój krzyż bierzesz, Panie.
Jak z poniżenia zrobić znak wygranej? Zabierz pokusę, zostaw zamyślenie, oddal cierpienie. Któryś cierpiał za nas rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja III.- Pierwszy upadek Jezusa pod ciężarem krzyża.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

Pierwszy upadek, nic w tym szlachetnego.
Jak mam się podnieść z grzechu śmiertelnego, z pychy, w zazdrości nieumiarkowany… Jezu! Ty, któryś cierpiał za nas rany, o Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja IV: – Spotkanie Jezusa z Matką.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

W ostatniej godzinie daj rozgrzeszenie, niech serce matczyne rozświetli mroki, których dziś nie znamy….
Panie, Ty któryś cierpiał za nas rany, o Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja V: – Pomoc Szymona z Cyreny (Cyrenejczyka)

– Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

Wezwany do pomocy niesie krzyż z Jezusem; jego udział w zwycięstwie: ”nie chcem ale muszem”. Na drodze do świętości, od męki skonany.
O, Jezu któryś za nas cierpiał w bólu rany, o, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VI: – Spotkanie Jezusa z Weroniką.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

Weronika nie boi się żołnierskich straży, gdy Bogu pot ociera z umęczonej twarzy.
Niech ma odwagę, kto poniewierany, dzięki łasce od Boga zdjąć grzechu kajdany. Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VII: – Drugi upadek Jezusa.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

Wstań. Nie poddawaj się. Naucz mnie Panie z grzechu się podnosić, o łaskę wybaczenia pozwól się uprosić.
Czym mam zastąpić pęta niemocy, niechęci, gdy wokół konsumpcjonizm siłą blichtru nęci … pozwól raz, bez wyrzeczeń doczekać odmiany.
TY, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Stacja VIII: – Jezus spotyka niewiasty.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu. …
Pocieszasz Panie Jezu niewiasty w lamencie.
Naucz mnie dostrzec prawdę w kolizji momencie. Jak odróżnić łzy szczere od tych udawanych, z byle jakich powodów z oczu wylewanych?
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja IX : – Trzeci upadek Jezusa pod ciężarem krzyża.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku teraz zawsze i na wieki wieków, amen.
Panie, skąd tyle nędzy w moim ziemskim życiu? Z zapomnienia o Tobie, z tych grzechów w ukryciu.
Daj się podnieść raz jeszcze, odmień swoje plany. O! Panie! Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja X: – Odarcie Jezusa z szat.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

Ta nagość u gawiedzi szok obciachu zbiera, na wieczór – full impreza, jest szydery era!
Panie, uczysz mnie Twojej świętej cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, a ja wciąż nie dostrzegam światełka w tunelu. Błądząc z impry na imprę z browarem, kumplami, nie stopuję zabawy (mówiąc między nami)…
Oh,Jezu, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XI: – Jezus przybity do krzyża.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu… Za nasze grzechy, stosy nieprawości. Panie, tylko TY zmieniasz losy świata w swojej łaskawości.
Tyle próśb, żądań, przystąpienia do poprawy i co z tego, gdy milszy powrót jest do złego…Jak pokonać samego siebie, wciąż pytamy…
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XII: – Jezus na krzyżu umiera.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

A jednak przezwyciężył: śmierć, piekło, szatana. Odkrył drogę do Nieba i nam też jest dana.
Panie! Pozwól ten świat opuścić z Bogiem pojednany…
Ty, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XIII: – Jezus zdjęty z krzyża.

Ojcze Nasz,Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu … Umęczone ciało i gorycz rozstania. Panie, prowadź do Siebie, w nadziei Zmartwychwstania.
Życie nasze na Ziemi jest jako przystanek przed szczęściem wiekuistym, które ma być dane. Daj i mnie Panie szanse na tę obietnicę, nie porzucaj grzesznika, ocal i grzesznicę…
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Stacja XIV: – Jezus złożony do grobu.

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu …

Panie, pozwól wciąż wierzyć, że choć ze śmiercią stan życia się zmienia, to przecież z Twojej mocy nie kończy istnienia!
Panie, stworzyłeś nas na obraz Swój i podobieństwo, w Tobie zwycięstwo! ~!~ Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.
——- A M E N ——-

Zdjęcia:/Pixabay.com