Drzewoterapia, czyli naukowo o spacerach po lesie

Lasy

 

 

Na Mazurach powinny powstać leśne uzdrowiska, oferujące „leczenie lasem” – uważają botanicy w Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy jako jedni z pierwszych w Polsce zajęli się metodą „forest therapy”, badaniem pozytywnego wpływu lasu na ludzkie zdrowie.

 Lasy

Pomysł, aby Mazury poza wypoczynkiem nad jeziorami zaoferowały mieszkańcom wielkich miast także tzw. drzewoterapię, pojawił się dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

 

Zdaniem dr Krystyny Kuszewskiej z wydziału Biologii UWM – która zainteresowała olsztyńskich leśników badaniami wpływu lasu na poprawę samopoczucia i stanu zdrowia – metoda „forest therapy” jest coraz popularniejsza na świecie. Dotychczas jednak nie znalazło to miejsca w polskich opracowaniach naukowych.

 

 – Drzewoterapia może z powodzeniem rozwijać się w naszym kraju, a Mazury, ze względu na swoją specyfikę, mają do tego wprost wymarzone warunki – powiedziała dr Kuszewska. Jej zdaniem w leśnych ośrodkach osoby szukające wypoczynku mogłyby znaleźć fachową pomoc przeszkolonych terapeutów.

 

Próby naukowego udowodnienia korzyści zdrowotnych środowiska leśnego dla organizmu człowieka rozpoczęli pod koniec lat 90. Japończycy. Obecnie w Japonii funkcjonuje ponad 30 ośrodków „forest therapy” stworzonych głównie z myślą o przeciwdziałaniu skutkom przepracowania.

 

Instytut przeprowadził badania ankietowe i określił model drzewostanu, jaki Polacy uznają za najlepsze miejsce dla wypoczynku i rekreacji.

Ankietowani opisali go jako las wysoki, stary, z dużą ilością światła, o mieszanym składzie gatunkowym i bogatym runie leśnym” – powiedział dr dr Piotr Gołos z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie.

 

Źródło: PAP/Rynek Zdrowia

Zdjęcie: Jacek Urbańczyk/Polish News