Europejskie Dni Archeologii

Bałtów- ludzie pierwotni

Powrót do przeszłości

Europejskie Dni Archeologii, to świetna okazja do odkrywania tajemnic naszej przeszłości. Jest to przy okazji możliwość poznawania naszej historii oraz jej eksplorowania. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprosił Redakcję Polish News, do udziału w czerwcowych Europejskich Dniach Archeologii. Z tej to właśnie okazji, historyczne instytucje w całej Polsce prezentowały bogactwo dziedzictwa archeologicznego.

Grobowiec megalityczny

KRZEMIONKI -OPATOWSKIE

Dziedzictwo archeologiczne w Polsce

Zabytki archeologiczne nie tylko w Polsce, stanowią istotną część dziedzictwa kulturowego. Jak zatem wiadomo, one źródłem wiedzy o dziejach człowieka i naszego świata. W Polsce znajduje się ponad 460 tysięcy stanowisk archeologicznych. 8 tysięcy z nich zostało wpisanych do rejestru zabytków archeologicznych. Za obiekty o szczególnym znaczeniu dla kultury uznano Rezerwat archeologiczny w Biskupinie, a także Krzemionki Opatowskie, gdzie przed wiekami wydobywano krzemień pasiasty. Kolejnym miejscem polskiej kultury archeologicznej, a jednocześnie pierwsza siedziba Piastów, to oczywiście Ostrów Lednicki. Wszystkie one wymienione miejsca zostały uznane przez Prezydenta RP za Pomnik Historii, a Krzemionki Opatowskie trafiły w 2019 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Bałtów- człowiek pierwotny

Bliżej historii

Europejskie Dni Archeologii przybliżają wszystkich uczestników spotkania do historii zabytkowych znalezisk archeologicznych. Warto wiedzieć, że archeologia XXI wieku to nie tylko wykopaliska, ale interdyscyplinarna nauka, która korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki. Dzisiejsza archeologia wykorzystuje przede wszystkim badania geofizyczne, wykonywane metodą magnetycz. Wykorzystuje ona także fotografie lotnicze, dokumentujące poszczególne obiekty. Aby zabytki archeologiczne właściwie chronić, należy je zidentyfikować, a następnie zlokalizować, określając jednocześnie ich podstawowe cechy i zasięg.

KRZEMIONKI OPATOWSKIE-WEJSCIE DO SZYBUKOPALNI

Idea Europejskich Dniach Archeologii

Europejskie Dni Archeologii są wyjątkową okazją do skorzystania z licznych atrakcji, a także wzięcia udziału w żywej lekcji historii. W organizację wydarzenia włączają się muzea, instytucje kultury i edukacji, samorządy terytorialne i stowarzyszenia z całej Polski. Tak więc Nasza Redakcja Polish News, mogła bliżej zapoznać się z archeologią, odwiedzając Krzemionki Opatowskie i Bałtów.

Ludzie pierwotni w Bałtowie

Ewa Michałowska- Walkiewicz