Inwestycje w ekologię i innowacje – dobre wzorce w Polsce już są!

 Pod koniec ubiegłego roku, w połowie drogi między Krakowem a Katowicami (Trzebinia) powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie! Niedługo osiągnie on poziom maksymalnych mocy przerobowych, w czerwcu Zarząd uruchamia bowiem drugą zmianę. Oznacza to, że w Polsce coraz więcej sprzętu jest przetwarzana w bezpiecznym dla środowiska procesie. Do tej pory normy środowiskowe spełniały tylko dwa inne zakłady.

 Polska nadal buduje system gospodarowania odpadami. Od lipca br. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy, które przenoszą odpowiedzialność na gminy i dopiero za kilka miesięcy okaże się, jakie będą rezultaty tej zmiany. Kolejnym krokiem będzie nowelizacja przepisów regulujących zasady systemu przetwarzania elektroodpadów (spodziewamy się jej do lutego 2014 roku). 

Potrzebujemy profesjonalnych, zgodnych z najwyższymi normami europejskimi zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uruchomiony przez Biosystem S.A. zakład przetwarzania posiada imponujące moce przerobowe – jego łączna wydajność wynosi aż 40 tys. ton sprzętu rocznie. Ta w pełni zautomatyzowana, całkowicie bezpieczna dla środowiska instalacja pozwala na szybki demontaż urządzeń, odzysk cennych surowców a co najważniejsze – pełny wychwyt obecnych w elektrośmieciach szkodliwych substancji. Jest to tym bardziej istotne, że ilość zużytego sprzętu  na świecie rośnie co roku o około 5%. Polska nadal nie spełnia wymogu selektywnej zbiórki i przetworzenia w wysokości 4 kg elektrośmieci na mieszkańca (w ubiegłym roku osiągnęliśmy poziom jedynie ok. 3,5 kg), a te obligatoryjne ilości będą jeszcze rosnąć.

 Koszt budowy zakładu przekroczył 25 mln zł. Inwestor przeznaczył na ten cel środki z opłat, jakie ponoszą firmy wprowadzające sprzęt, przekazując Biosystemowi Elektrorecykling Organizacji Odzysku S.A. obowiązki nakładane przez ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zakup linii do przetwarzania sprzętu został też częściowo dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budowa tak nowoczesnych i bezpiecznych zakładów jest w Polsce bardzo ważna dla środowiska. Niemniej istotna jest jednak świadomość mieszkańców, co do zagrożeń, jakie niesie porzucanie elektroodpadów w terenach zielonych i na wysypiskach, a nawet (uwaga!) w punktach skupu złomu, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń. Toksyczne substancje zawarte w starym sprzęcie RTV/AGD i bateriach zagrażają nie tylko Ziemi (dziura ozonowa, zmiany klimatu), ale zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt!

 www.biosystem.pl