Już nie Kaliningrad …

Królewiec, Královec, Königsberg, Kaliningrad

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działająca przy Głównym Geodecie Kraju w Warszawie wydała 12.IV.2023 r. następującą uchwałę:
Dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec. Nie powinno się stosować w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki, a nie obwód kaliningradzki.

Komisja podnosi m.in., że miasto noszące rosyjską nazwę Kaliningrad znane jest w Polsce pod tradycyjną nazwą Królewiec, natomiast „obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym tworem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem”. Ponadto „fakt nazwania dużego miasta położonego blisko granic Polski imieniem M.I. Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu Polaków (zbrodnia katyńska), ma w Polsce zdecydowanie negatywny charakter”. 

Ubiegłoroczne „wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tzw. ruskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, każą inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, budzących duże kontrowersje, nie spotykających się w Polsce z akceptacją”. Każde państwo ma prawo używania w swoim języku tradycyjnych nazw stanowiących jego dziedzictwo kulturowe, nie może być natomiast zmuszane do stosowania w swoim języku nazw przez nie nieakceptowalnych – podkreśla komisja.

Obwód kaliningradzki to rosyjska eksklawa granicząca z Polską i Litwą. Ma ponad 15 tys. km2 powierzchni i jest zamieszkiwany przez blisko milion osób. Jej największym ośrodkiem jest Kaliningrad – wcześniej znany jako polski Królewiec lub niemiecki Königsberg.

Nazwę Kaliningrad miasto otrzymało w lipcu 1946 roku, na cześć zmarłego miesiąc wcześniej Michaiła Kalinina. To radziecki polityk, którego podpis widniał pod decyzją o zamordowaniu w 1940 roku polskich oficerów w Katyniu.

Kaliningrad został przejęty przez wojska Armii Czerwonej od nazistowskich Niemiec w kwietniu 1945 roku. Częścią ZSRR stał się w wyniku umowy poczdamskiej. 

Dzisiejszy Kaliningrad założyli w 1255 r. Krzyżacy nazywając go Regiomontium (z łaciny: królewska góra) na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara II.  Z biegiem lat, w wyniku decyzji władców niemieckich utrwaliła się dla tego grodu nazwa: Koenigsberg. W ubiegłych wiekach część tych ziem znalazła się w granicach Rosji, w wyniku zaborów dokonanych za panowania Katarzyny Wielkiej.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, działająca przy Głównym Geodecie Kraju w Warszawie wydała 12.IV.2023 r. następującą uchwałę:

Dla miasta o rosyjskiej nazwie Калининград (Kaliningrad) zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec. Nie powinno się stosować w języku polskim nazwy Kaliningrad, zaś dla jednostki administracyjnej, w której znajduje się to miasto i noszącej rosyjską nazwę Калининградская область (Kaliningradskaja obłast) zalecana jest polska nazwa obwód królewiecki, a nie obwód kaliningradzki.

Komisja podnosi m.in., że miasto noszące rosyjską nazwę Kaliningrad znane jest w Polsce pod tradycyjną nazwą Królewiec, natomiast „obecna rosyjska nazwa tego miasta jest sztucznym tworem niezwiązanym ani z miastem, ani z regionem”. Ponadto „fakt nazwania dużego miasta położonego blisko granic Polski imieniem M.I. Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. za wydanie decyzji o masowym wymordowaniu Polaków (zbrodnia katyńska), ma w Polsce zdecydowanie negatywny charakter”. 

Ubiegłoroczne „wydarzenia związane z rosyjskim napadem na Ukrainę, narzucanie tzw. ruskiego miru, prowadzenie przez Rosję wojny informacyjnej, każą inaczej spojrzeć na kwestię nazw narzuconych, budzących duże kontrowersje, nie spotykających się w Polsce z akceptacją”. Każde państwo ma prawo używania w swoim języku tradycyjnych nazw stanowiących jego dziedzictwo kulturowe, nie może być natomiast zmuszane do stosowania w swoim języku nazw przez nie nieakceptowalnych – podkreśla komisja.

Obwód kaliningradzki to rosyjska eksklawa granicząca z Polską i Litwą. Ma ponad 15 tys. km2 powierzchni i jest zamieszkiwany przez blisko milion osób. Jej największym ośrodkiem jest Kaliningrad – wcześniej znany jako polski Królewiec lub niemiecki Königsberg.

Nazwę Kaliningrad miasto otrzymało w lipcu 1946 roku, na cześć zmarłego miesiąc wcześniej Michaiła Kalinina. To radziecki polityk, którego podpis widniał pod decyzją o zamordowaniu w 1940 roku polskich oficerów w Katyniu.

Kaliningrad został przejęty przez wojska Armii Czerwonej od nazistowskich Niemiec w kwietniu 1945 roku. Częścią ZSRR stał się w wyniku umowy poczdamskiej. 

Dzisiejszy Kaliningrad założyli w 1255 r. Krzyżacy nazywając go Regiomontium (z łaciny: królewska góra) na cześć czeskiego króla Przemysła Ottokara II.  Z biegiem lat, w wyniku decyzji władców niemieckich utrwaliła się dla tego grodu nazwa: Koenigsberg. W ubiegłych wiekach część tych ziem znalazła się w granicach Rosji, w wyniku zaborów dokonanych za panowania Katarzyny Wielkiej.

B.M.Z.