Klub “Polonez” – ważne miejsce dla Polaków na Florydzie

 

Klub Polsko-Amerykański „Polonez” jest miejscem dobrze znanym licznym członkom Polonii na Florydzie. To istniejące od 1956 roku miejsce spotkań oraz ciekawych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych mieści się przy Rock Island Rd. w Fort Lauderdale.

Wyjątkowym momentem w historii klubu była darowizna działki budowlanej pod jego siedzibę. Podarowało ją polsko-włoskie małżeństwo Józef i Luiza Margrabiowie. Działkę tę zamieniono na inną, korzystniej położoną – przy 935 Rock Island Rd. w Ft. Lauderdale. W styczniu 1989 roku wmurowano symboliczny kamień węgielny pod budowę siedziby klubu. W uroczystości udział wzięli: zarząd i sympatycy klubu, przedstawiciele polskiego konsulatu, ówczesny proboszcz ksiądz Nawrocki oraz członkowie władz administracyjnych stanu Floryda. Uroczystość celebrował ówczesny prezydent klubu Henryk Lota wraz z Zygmuntem Jastrzębskim. Oficjalne otwarcie i inauguracja nowej siedziby klubu miała miejsce w roku 1990.

Klub przyciąga coraz większą liczbę osób zainteresowanych polską kulturą, muzyką i jedzeniem – mieszkańców południowej Florydy, nie tylko polskiego pochodzenia.
Podczas tradycyjnej zabawy karnawałowej, która odbyła się 24 stycznia 2015 roku, nastąpiła inauguracja pracy nowego zarządu, wybranego na zebraniu klubu jeszcze w grudniu 2014 roku. Szalenie cenne jest to, iż tutaj docenia się pracę ludzi, ich poświęcenie i inicjatywę. Stąd też były serdeczne podziękowania za wkład pracy oraz osiągnięcia w prowadzeniu klubu dla członków ustępującego zarządu zarządowi oraz przedstawiono imiennie skład nowego zarządu.

Ustępujący zarząd klubu (od lewej): Krzysztof Poprawski, Eugenia Biedrzycka, Anna Jacobson-Zabawa, Jolanta Bas, Elisabeth Tarchała, Teresa Kołoczek i były prezydent Tadeusz Jankowski (z mikrofonem). Z tyłu – Tadeusz Zabawa i Jerzy Życzyński
Foto: ANIA NAVAS

Prezydium zarządu na rok 2015 (tzw. oficerowie):
Krzysztof Poprawski – prezes
Tadeusz Jankowski – wiceprezes
Dariusz Kosiorek – wiceprezes
Teresa Kołoczek – księgowa
Tadeusz Zabawa – sekretarz do spraw członkowskich
vacat – protokolant
Członkowie zarządu (tzw dyrektoriat):
Jolanta Bas – dekoracje, rezerwacja
Eugenia Biedrzycka – menadżer baru
Jerzy Życzyński – technik, konserwator
Anna Mendelewska – reklama
Bogdan Glogowski – informatyk
Stanislaw Malz – mąż zaufania
vacat – menadżer kuchni
Komisja rewizyjna: Dorota Misztal, Leszek Saracen i Stanisław Wyszkowski.

Należy dodać, że w wyborach uzupełniających wybrano również następujące osoby: Ewa Otwinowska (sekretarz – protokolant), Stanisława Malz (menadżer kuchni) oraz na prośbę obecnego prezesa klubu zaakceptowano Elżbietę Tarchałę jako menadżera do spraw wynajmu pomieszczeń klubowych na spotkania i imprezy prywatne.

Na zdjęciu od lewej: Teresa Kołoczek, Tadeusz Jankowski i Elisabeth Tarchała. Ustępujący prezes dziękuje paniom za wybitny wkład pracy w latach 2012-2014 – Foto: ANIA NAVAS

Panie Elżbieta Tarchała oraz Teresa Kołoczek zostały uhonorowane podczas klubowej zabawy inauguracyjnej specjalnymi statuetkami za wkład pracy w działalność Klubu „Polonez” w roku 2014.
Na bieżący rok ten dynamiczny klub przygotował bardzo ciekawą ofertę programową.

14 lutego odbyła się huczna zabawa walentykowa, natomiast w 28 lutego Klub „Polonez” gościł dobrze znanego w Polsce i poza granicami kraju artystę – piosenkarza i kompozytora Stana Borysa.
21 marca odbędą się tradycyjne Józefinki, połączone z Pokazem Mody przygotowanym przez Fashion Attack Boutique z Fort Lauderdale oraz aukcją obrazów.

O innych propozycjach programowych klubu można dowiedzieć się na stronie internetowej oraz na FB.


Sala bankietowa Klubu Polonez na Rock Island w Ft. Lauderdale – Foto: ANIA NAVAS

Polish American Club „POLONEZ”
935 Rock Island Rd.
North Lauderdale, FL 33068
tel. (954) 726 2473
www.thepolishamericanclub.com
FB: https://www.facebook.com/pages/Polonez-Polish-American-Club-Fort-Lauderdale/399421630124625

http://www.dziennik.com/