Kolędowanie styczniowe

Foto: https://www.gdow.pl

Hej kolędy to czas

Święto Narodzenia Bożej Dzieciny, od wieków było uroczyście obchodzone przez wszystkich Polaków, bez względu na miejsce ich zamieszkiwania i kulturę. Podczas tego święta dochodziło do wielkiego ucztowania i wszelkich zabaw biesiadnych. Czas wszelkich zabaw i spotkań towarzyskich, trwał jeszcze przez cały styczeń.

Czas zaborów

Do największych zabaw styczniowych, dochodziło podczas zaborów naszej ojczyzny, kiedy ukochanego kraju nie było na mapach politycznych ówczesnego świata. Czas Bożego Narodzenia i styczniowego kolędowania, był okresem wspólnych spotkań, podczas których młodzi patrioci upatrywali wszelkich możliwości przywrócenia nas w grono wolnych narodów. Na organizowanych balach styczniowych, dochodziło do wiążących rozmów, które niejednokrotnie przyczyniały się do tworzenia kółek patriotycznych i spotkań kulturowych, mających na celu wpajanie młodemu pokoleniu wartości narodowych zawartych w naszej rodzimej literaturze.

Na Podkarpaciu

W rodzinnych pieleszach hrabiny Tęczynskiej na Podkarpaciu, organizowane były tak zwane bale ogrodowe przy choinkach rosnących w jej ogrodzie. Zbierała się tam wówczas okoliczna młodzież, by podczas zabaw i patriotycznego śpiewu, łasuchować na ogrodowym drzewku udekorowanym w słodkie pierniki. Choinka ta, udekorowana była często słodkimi ciasteczkami, w których zapiekane były karteczki ze złotymi myślami. Zawierały one wszelkie rady moralne, które podsycały w młodym pokoleniu wartości płynące z przynależności do narodu polskiego i odwiecznej ziemi Piastów.

W regionie świętokrzyskim

W hrabstwie świętokrzyskim, należącym w XIX stuleciu do hrabiny Tarnowskiej, urządzano tak zwane wieczory styczniowe. Spotykano się zatem przy suto zastawionym stole, a po zakończonej uczcie recytowano niezapomniane utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy też Cypriana Kamila Norwida, podżegające wszystkich do czynnego upomnienia się o swoje polskie korzenie. Podczas recytowania wiersza Zygmunta Krasińskiego…

Z ojców mych ziemi przez wrogów wygnany,

musiałem deptać obcych ludów łany

i z dala słuchać tych szatanów wycia,

jak Dant przez piekło przeszedłem za życia

hrabina Tarnowska powiedziała ze łzami w oczach następujące zdanie…Oby przez te łzy, które nam wyciska polska poezja, utarła się droga do naszej wolności…

Karnawałowe spotkania

Często choinka ogrodowa, dekorowana była w biało- czerwone wstążeczki, które podczas zabaw młodzież zrywała i wpinała je sobie w klapy surdutów lub też we włosy. Często też u państwa Gałków pochodzących z regionu świętokrzyskiego, palono przed domami ogniska, do których na szczęście i dobrą wróżbę wrzucano sekretne zapiski na karteczkach z wiarą, że rychło się one spełnią.

Mimo, że dziś mamy wolną ojczyznę, warto jest się zagłębić w naszą historię, by raz jeszcze przypomnieć sobie o nadrzędnych wartościach ideologicznych, jakie niesie ze sobą słowo Niepodległość i Ojczyzna.

EWA MICHAŁOWSKA – WALKIEWICZ