Komitet Parady 3-cio Majowej zaprasza na pierwsze zebranie

 

Komitet Parady 3-cio Majowej zaprasza na pierwsze otwarte zebranie w czwartek, 24 lutego, o godz. 7:00 wieczorem, w sali Związku Klubow Polskich, 5839 W. Diversey Avenue.  Będą przyjmowane pisemne nominacje na marszałka parady 2011; nominacje można również przesyłać pocztą lub faksem na numer 773-745-7278.  Kandydatem/ką na marszałka parady powinna być osoba polskiego pochodzenia, zasłużona dla Polonii.   Każda nominacja musi zawierać imię i nazwisko kandydata, uzasadnienie kandydatury, oraz imię, nazwisko i telefon osoby lub organizacji nominującej.  Komitet będzie również przyjmował propozycje na hasło parady.

 

Informacje nt. parady i wyborów królowej można znaleźć na stronie internetowej www.may3parade.org lub otrzymać telefonicznie: 773-745-7799.

 

Tadeusz Czajkowski

Przewodniczący Komitetu Parady

 

**************

 

The May 3rd Parade Committee will hold its first open meeting on Thursday, February 24, at 7:00 p.m. at the Alliance of Polish Clubs, 5835 W. Diversey Avenue, Chicago.  The Committee will be accepting written nominations for the Grand Marshall of the 2011 parade at the meeting – nominations may also be submitted by mail or by fax to 773-745-7278. Grand Marshall candidates should be of Polish descent and have rendered notable service to Polonia.  Each nomination should include the name of the nominee and a brief description of his/her accomplishments, as well as the name and contact information of the organization or individual submitting the nomination.  Suggestions for this year’s parade theme will also be accepted at the meeting.

 

For information about this year’s Polish Constitution Day Parade, the Parade Queen Contest and more, visit the Parade website at www.may3parade.org or call the Parade office at 773-745-7799.

 

Ted Czajkowski

Parade Committee Chairman