Kopalnia Guido

Polish News w Zabrzu

Kopalnia Guido, to dziś nieczynna już kopalnia węgla kamiennego. Wchodzi ona w skład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Tam właśnie udała się Redakcja Polish News.

Pomysł hrabiego Guido

Kopalnia Guido, została założona przez hrabiego Guido Henckel von Donnersmarcka, w dniu 2 października 1855 roku. Wcześniejsze wiercenia w tym miejscu dawały do myślenia, że jest tutaj olbrzymie pole górnicze.

Drążenie pierwszego szybu

Pod koniec roku 1855 wspomniany hrabia Guido, kazał rozpocząć drążenia pierwszego szybu. Szyb ten z czasem otrzymał nazwę Barbara. Już w kolejnym roku, został oddany do eksploatacji pierwszy poziom wydobywczy na poziomie 80 metrów. W latach 60. XIX stulecia, wspomniana kopalnia eksploatowała pokłady węgla na poziomie 80 metrów. W tym czasie szyb Guido był zarówno szybem wydobywczym jak i odwadniającym podziemne wyrobiska. Aby zgromadzić kapitał inwestycyjny na jego odwodnienie i dalsze roboty górnicze, Donnersmarck zawiązał spółkę z Górnośląskim Towarzystwem Kolei Żelaznej.

Osuszanie szybu

W 1870 roku przystąpiono do osuszenia szybu w kopalni Guido. W roku 1872 wznowione zostało wydobycie węgla. Tym samym szybem prowadzono również odwadnianie wyrobisk oraz prace związane z drążeniem drugiego szybu. Uruchomiono wspomniany szyb w 1880 roku. Nad nim pobudowano jednocześnie wieżę basztową, a także usytuowano tu parową maszynę wyciągową.

Początek XX stulecia

Na początku XX stulecia, wodę z wyrobisk kopalnianych wykorzystywano do pozyskiwania energii poprzez uruchomienie elektrowni wodnej pod ziemią. W pierwszych latach XX wieku, na południe od kopalni „Guido” wybudowano nową kopalnię „Delbrück”, w niej to wydobywano węgiel koksujący. Zatem obok tej kopalni powstała koksownia. W 1922 roku, po podziale Górnego Śląska na ziemie polskie i niemieckie kopalnia Guido wraz z kopalnią Delbrück, niestety nie należały do kopalń rezydujących na naszym terenie.

Po roku 1945

Po zakończeniu II wojny światowej, teren kopalni Guido wcielony został do ziem polskich. Obszar dawnej Kopalni Guido, w 1967 roku został przekazany Zakładom Konstrukcyjno–Mechanicznym Przemysłu Węglowego. Utworzono na jej terenie Kopalnię Doświadczalną M-300, której głównym zadaniem było testowanie nowych maszyn i urządzeń górniczych.

Ewa Michałowska -Walkiewicz