Kraków walczy ze smogiem.

Miasto współpracuje w tej sprawie z dużymi przedsiębiorcami, ale także prowadzi program likwidacji starych węglowych pieców w prywatnych domach i firmach. Zainteresowanie znacząco rośnie – o ile na koniec ubiegłego roku było 400 wniosków o dopłatę, dziś jest ich już 1 200.

 

 – Na jakość powietrza składa się szereg przyczyn. To są piece, źródła komunikacyjne, a także źródła przemysłowe. Można się spodziewać, że około roku 2020 będzie wyraźny efekt poprawy tego stanu jakości, natomiast nawet wtedy nie będzie można mówić o całkowitej likwidacji problemu zanieczyszczenia – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa ds. inwestycji i infrastruktury.
Jedną z przyczyn zanieczyszczenia Krakowa jest przyzwyczajenie jego mieszkańców do używania pieców węglowych. Władze Krakowa walczą ze smogiem od lat.

 – Obecnie województwo małopolskie przygotowuje program dla całej Małopolski, w tym dla Krakowa, ale my organizujemy w Krakowie samodzielne działania – mówi Tadeusz Trzmiel. – Miasto Kraków współpracuje tu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz z Elektrociepłownią Kraków, Elektrownią Skawina i Arcelor Mittal.

Środki uzyskane od organizacji i przedsiębiorstw współpracujących z Urzędem Miasta mają pokryć koszty zamontowania nowych instalacji.
 – Przy współfinansowaniu tych partnerów istnieje możliwość, aby w 100 proc. pokryć koszty nowych instalacji i namówić mieszkańców do zamiany pieców opalanych węglem na inne źródło ciepła, centralne ogrzewanie, zasilanie gazem czy zasilanie energią elektryczną – wyjaśnia Tadeusz Trzmiel.

Co ważne, widać również zmianę nastawienia wśród mieszkańców stolicy Małopolski, którzy coraz częściej korzystają z dotacji na likwidację pieców węglowych. W poprzednim roku mieszkańcy Krakowa złożyli 400 wniosków na kwotę ok. 1,5 mln złotych. Obecnie jest już złożonych 1200 wniosków na 22 mln złotych.

 – Można więc mówić o niezwykłej aktywności mieszkańców w zakresie chęci likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym – mówi Trzmiel. – Dlatego też podjęliśmy współpracę z Wojewódzkim Funduszem, a także z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Mamy deklaracje na pokrycie całości tych zobowiązań w stosunku do mieszkańców.

Ilość pieców węglowych, jakie aktualnie są w Krakowie, szacuje się na 20-30 tys. Z wniosków o dotacje mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i podmioty gospodarcze.
 
 – Właściwie każdy mieszkaniec i każdy podmiot gospodarczy, jeżeli tylko zadeklaruje zmianę i wykona modernizację ogrzewania mieszkania, może złożyć wniosek do Wydziału Kształtowania Środowiska – wyjaśnia zastępca prezydenta Krakowa. – Wnioski są tam weryfikowane, podpisuje się umowy i ustalana jest wysokość dotacji. Ta ostatnia jest przekazywana po wykonaniu takiego zadania.
W rankingu Światowej Organizacji Zdrowia, który przedstawia problem zanieczyszczenia powietrza, Kraków znalazł się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. Powietrze zatrute jest m.in. rakotwórczym benzo(a)pirenem, pyłem zawieszonym oraz dwutlenkiem azotu. Przedstawiciele inicjatywy Krakowski Alarm Smogowy podkreślają, że mieszkaniec Krakowa przyjmuje rocznie ilość benzo(a)pirenu odpowiadającą wypaleniu 2,5 tys. papierosów.

NEWSERIA. PL