Mec. Maria Szonert-Binienda dla Solidarnych 2010

 

Opublikowano, 7 lipca w 2013 Roku.

Komentując wizytę w prokuraturze wojskowej, pani Szonert-Binienda wyraziła zadowolenie, że
do niej doszło. Odbyła się ona w kulturalnej atmosferze.

Na pytanie o dalszą perspektywę śledztwa prokuratorskiego, pani mecenas przyznała, że podejrzewa, iż cały jego przebieg ma ścisły związek z sytuacją polityczną w naszym kraju.

Temat zgłoszenia przez mec. Hamburę wniosku o wyłączenie ze śledztwa niektórych prokuratorów prowadzących śledztwo od 2010 roku jest dla pani Szonert – Biniendy jak najbardziej zrozumiały, gdyż, jak twierdzi, nawet podczas omawianego przesłuchania było ewidentne, że prokuratorzy, tak jak i całe społeczeństwo polskie są w kwestii katastrofy smoleńskiej mocno podzieleni i nie ma tu mowy o bezstronnym śledztwie.

Wszystko co dotyczy śledztwa smoleńskiego odbiega , wg niej, od wszelkich standardów.

Na pytanie o dalsze plany działań adwokatów rodzin smoleńskich, pani mecenas zwróciła uwagę na problem opodatkowania usług prawnych świadczonych na rzecz tych rodzin. Nawet jak są one świadczone bezpłatnie, są opodatkowane. Oczywiście mocno to uderza w sytuację materialną tych rodzin. Tak jest sformułowane prawo w tej kwestii, że zaprzecza ono całkowicie idei świadczenia usług pro bono. Jest to absurdalny stan prawny, odbiegający od norm obowiązujących w całym cywilizowanym świecie. W każdym społeczeństwie, wg pani Szonert, takie usługi są niezbędne i prawnicy powinni dbać, by istniała możliwość świadczenia pomocy prawnej w ważnych społecznie sprawach. Polskie ustawodawstwo stwarza poważne bariery do udzielania bezpłatnych usług prawnych. Aby zmienić ten stan rzeczy, należy zmienić prawo i wyłączyć z opodatkowania świadczenie bezpłatnych usług prawnych.

Innym problemem jest unikanie przez adwokatów prowadzenia spraw dotyczących katastrofy smoleńskiej. Istnieje wg pani mecenas swego rodzaju „stygma” na wszelkie dotyczące tej kwestii dochodzenia. Często mówi się o nich jako „polityczne’, co jest bzdurą, gdyż rodziny smoleńskie wymagają po prostu pomocy prawnej. Ta stygma powoduje kompletny paraliż środowiska prawniczego. Zjawisko braku chęci pomocy, a wręcz celowego utrudniania poprzez stwarzanie prawnych barier, bardzo źle świadczy o całym polskim środowisku prawniczym, czego nie można powiedzieć np. o środowisku naukowym, które o wiele lepiej poradziło sobie z tym „historycznym wyzwaniem”, przed jakim stanęli Polacy po katastrofie smoleńskiej. Podobnie źle ocenia pani mecenas bark działań i jakiegokolwiek zaangażowania w środowisku medycznym.
Wracając do działań prawników, warto zwrócić uwagę na ciągłe komplikowanie prawa, tak, by było ono niekorzystne dla wyjaśnienia wielu aspektów śledztwa. Przykładem jest chociażby prawo lotnicze, bardzo źle zmodyfikowane w ostatnim okresie. O tym aspekcie szeroko mówił mec. Pszczółkowski podczas ostatniej konferencji na UKSW w Warszawie. To opracowanie jest też zawarte w Raporcie Zespołu Parlamentarnego, wydanym w 3 rocznicę katastrofy.
Najbardziej dramatycznym zaniedbaniem prawnym jest obranie takiej a nie innej ścieżki prawnej badania katastrofy smoleńskiej.

Ratowaniem polskiego honoru nazwała pani mecenas wszczęcie przez Solidarnych 2010 sprawy przeciwko premierowi Tuskowi o niedopełnienie obowiązków. Co prawda sprawa zakończyła się niczym, ale w przyszłości będzie to docenione. Cała wypowiedź sędzi Drewin jest jedną wielką kompromitacją. Już od wiosny 2011 roku było wiadomo, że śledztwo smoleńskie nie mogło być prowadzone wg konwencji chicagowskiej, która dotyczy innych statków powietrznych, niż ten, z którym mieliśmy do czynienia 10 kwietnia 2010 roku. Zatem decyzja wydana przez sędzię Drewin jest sprzeczna z faktami, które były znane rządowi.

Główną nadzieję na zmiany w śledztwie, pani Szonert widzi w odsunięciu od władzy ludzi, którzy doprowadzili do całej masy zaniedbań i zaniechań . Dopiero wówczas , jak twierdzi, otworzy się pole do manewru.

Na koniec pani mecenas zapewniła , że ciągle ona, jej mąż i cały szereg innych ludzi będą pracować nad dochodzeniem do prawdy.

 Wywiad na żywo z Mec. Marią Szonert-Biniendą

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3CEpH2KGWno