Mikołajkowe legendy

Aby tradycji stało się zadość

Mikołajki, to tradycyjne święto, obchodzone ku czci świętego Mikołaja biskupa Miry. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. Mikołajki to obdarowywanie siebie nawzajem łakociami i drobnymi prezentami, czynione tak jak to robił wspomniany święty.

Czasy wieków średnich

Od epoki średniowiecza w dzień 6 grudnia, Mikołaj przynosił dzieciom prezenty. Najczęściej był to ktoś za niego przebrany, lub też po prostu podkładano owe prezenty w kąt pokoju w którym spała osoba obdarowana. Współcześnie w Polsce, nocą także podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki a przede wszystkim słodycze.

Skąd ten zwyczaj….

Zwyczaj wręczania prezentów wLegenda, wywodzi się ze średniowiecznych legend o życiu świętego Mikołaja. Opowieści te, stały się bardzo popularne dzięki przedstawieniom wystawianym od X wieku w dniu 6 grudnia każdego roku w katolickich kościołach. Najbardziej znana była, spisana w pierwszej połowie IX wieku w Konstantynopolu przez archimandrytę Michała, opowieść o trzech córkach.

 o Mikołaju

Zgodnie ze starą legendą, młody Mikołaj, jeszcze przed wyborem na biskupa, miał chciwego i bogatego sąsiada. Bóg ukarał sąsiada i sprawił, że stracił on swój majątek oraz popadł w biedę. Gdy nie miał już z czego utrzymać rodziny, postanowił sprzedać swoje trzy córki, ponieważ nikt nie chciał ich poślubić bez otrzymania posagu. Mikołaj, po długich rozważaniach i modlitwie, postanowił uratować los dziewcząt. Trzykrotnie, pod osłoną nocy, wrzucał przez okno pieniądze przeznaczone na posag dla każdej z nich. Gdy sąsiad wyprawił już dwa wesela, postanowił dowiedzieć się, skąd biorą się tajemnicze pieniądze. Czuwał on zatem całą noc i ze zdumieniem odkrył, że to pogardzany przez niego Mikołaj wrzuca pieniądze przez okno. Podziękował mu zawstydzony człowiek i postanowił odtąd zmienić swoje życie.

Patron dzieci

W średniowiecznej Europie, uważano świętego Mikołaja za patrona dzieci. W XVI wieku na Wyspach Brytyjskich pojawił się zwyczaj wynoszenia tego dnia dyrektora ze szkoły i przejmowania władzy przez uczniów. Święty Mikołaj ma pewne atrybuty, które są znane także i dzisiejszym dzieciom. Są nimi długa siwa broda, laska pasterska, długa, czerwona szata biskupia. Tego dnia zawsze zarówno dzieci jak też i dorośli objadają się słodkościami, a podczas wieczornych spotkań, często śpiewa się pieśni poświęcone temu świętemu.

Ewa Michałowska – Walkiewicz