Śladami Bolesława Boczarskiego

SONY DSC

Kapkazy-dom ppor. Bolesława Boczarskiego „Juranda”

Polish News w Kapkazach

Spacerując po połoninach świętokrzyskich, nasza redakcja dotarła do wioski Kapkazy, gdzie natknęła się na stary drewniany domek, który stanowił miejsce zamieszkania pewnego znanego partyzanta tej okolicy. Postanowiliśmy zatem przybliżyć Szanownym Czytelnikom, osobę Juranda Boczarskiego.

Kielecki Obwód Armii Krajowej

W lutym 1943 roku, Marian Sołtysiak pseudonim „Barabasz” (dowódzca Kierownictwa Dywersji – KEDYW Obwodu Kieleckiego Armii Krajowej), rozpoczął starania o zgodę na sformowanie leśnego oddziału partyzanckiego. Przeprowadził on zatem w tym celu rozmowę z majorem „Wyrwą” (Józef Włodarczyk), komendantem obwodu Kielce AK. Barabaszowi udało się uzyskać zgodę na utworzenie podkomendnego mu oddziału. Następnie udał się on do inspektora podobwodu Bodzentyn „Jacka” (Jan Kosiński). Po dłuższej rozmowie przekonał go do swojego pomysłu. Następnie Barabasz udał się do dowódcy plutonu konspiracyjnego na placówce Wzdół, do niejakiego „Beja” (Jan Sadza). Ten przekazał mu do dyspozycji już działającą grupę dywersyjną, w skład której wchodzili: Andrzej (Henryk Pawelec), Bogdan (Stanisław Kozera), Dan (Stefan Fąfara), Orlicz (Stanisław Łubek), Madej (Jan Śniowski), Roch (Stanisław Lutek) oraz Jurand (Bolesław Boczarski).

Pomnik wystawiony z okazji 70 rocznicy powstania Oddziału Ochrony Radiostacji Okręgu „Jodła” Armii Krajowej pod dowództwem ppor. Bolesława Boczarskiego „Juranda”

Służba w AK

Oddział formowano w rejonach Bodzentyna i pobliskiego Suchedniowa. Do grupy dołączali kolejni członkowie, m.in. „Mietek” (Władysław Szumielewicz), „Heniek” (Henryk Giżycki), „Chmiel” (Stanisław Jończyk), „Cisowski” (Józef Kruk) i wielu innych. Średnia wieku partyzantów wynosiła 19 lat. W dniu 23 czerwca 1943 roku, oddział otrzymał nazwę „Wybranieccy” nawiązującą do tradycji piechoty wybranieckiej, formowanej za czasów Stefana Batorego. Do zadań oddziału, należało wykonywanie akcji bojowych, a były to między innymi likwidacja konfidentów, funkcjonariuszy hitlerowskich oraz dywersja psychologiczna. W czerwcu 1943 roku, oddział otrzymał rozkaz przemarszu w rejon Cisowa. Dnia 23 czerwca 1943 roku, na uroczysku Kwarta, partyzanci urządzili obozowisko. Mieszkali w szałasach. Lasy cisowskie, były głównym terenem operacyjnym oddziału.

Wieś walcząca

foto: http://martyrologiawsipolskich.pl/mws/zbiory/multimedia/galeria-zdjec/54361,Wies-Walczaca.html

Najodważniejszy z odważnych

Jurand, Bolesław Boczarski urodził się dnia 20.03.1916 roku. Zmarł on natomiast w dniu 16.07.1968 roku w Kielcach. Przed 1939 rokiem, odbywał on służbę wojskową w Kielcach, a później w batalionie pancernym w Żurawicy i w Siemiatyczach. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Po nieudanej akcji militarnej, został aresztowany przez Niemców. Miał on być wywieziony do Auschwitz. Jednakże ucieka on z transportu. Po ucieczce, nawiązuje kontakty dywersyjne. W konspiracji działa od początku 1940 roku. Jego rodzina została wymordowana przez Niemców w czasie pacyfikacji Wzdołu Rządowego, mającej miejsce w dniu 11.04.1943 roku. Co najważniejsze był on kronikarzem oddziału, to dzięki niemu dowiadujemy się o wielu akcjach Wybraniecczyków. Od maja 1944 roku, był on dowódcą plutonu ochronnego radiostacji „Skała II” na Bukowej Górze. W czasie akcji „Burza”, pełnił on funkcję zastępcy dowódcy 6 kompanii 2 batalionu AK. W 1944 roku, przyjął on awans na porucznika i otrzymał Krzyż Walecznych.

Nasza redakcja widziała jego domek w Kapkazach i słuchała wspomnień o nim od okolicznych mieszkańców.

Więcej o Bolesławie Boczarskim:http://akokregkielce.pl/jurand-boleslaw-boczarski.

Ewa Michałowska -Walkiewicz