Najlepiej wykształcone kraje świata

Kanada

Wyższe wykształcenie ma połowa dorosłych obywateli – wynika z zeszłorocznych badań OECD. W rankingu dziesięciu najlepiej wykształconych krajów nie ma Polski.

 

Kanada  W ciągu ostatnich 50 lat liczba osób z wyższym wykształceniem w krajach rozwiniętych wzrosła o 200 proc. – wynika z badań OECD. Odsetek ludzi wykształconych wpływa na ogólny poziom wykształcenia danego kraju – dodaje serwis „24/7 Wall St.” i przygotował w związku z tym zestawienie dziesięciu „najlepiej wykształconych” krajów.

 

 Państwa, których mieszkańcy są najlepiej wykształceni, to także jedne z najbardziej zamożnych na świecie – zauważa „24/7 Wall St.”. I wymienia: Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, Australia i Norwegia – wszystkie te kraje, oprócz tego, że mają wysokie PKB i PKB per capita (produkt krajowy brutto podzielony na liczbę mieszkańców kraju), dużo inwestują w edukację.

 

 Co ciekawe – w krajach z najbardziej wykształconym społeczeństwem, różnica między publicznymi a prywatnymi środkami wydawanymi na ośrodki kształcenia, jest wyjątkowo mała w porównaniu z pozostałymi krajami w grupie OECD.

 

 Serwis „24/7 Wall St.” zwrócił uwagę na jeden kraj spoza swojego TOP 10 – Polskę, w której odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrósł z 10 proc. w 1997 roku do 21 proc. w 2011 r. Nie wskazał jednak miejsca, które w całościowym rankingu Polska mogłaby zająć.

 

 Końcówka rankingu: Finlandia, Australia, Wlk. Brytania, Norwegia

 

 Miejsca od 10. do 7. (z takim samym odsetkiem osób z wyższym wykształceniem – 37 proc.) zajmują odpowiednio: Finlandia, Australia, Wielka Brytania i Norwegia. O kolejności w rankingu zadecydował poziom wydatków na edukację i związany z nim wzrost liczby obywateli z wyższym wykształceniem. Pod uwagę brano także przyrost naturalny i PKB per capita.

 

Kraj

 % osób dorosłych z wyższym wykształceniem   

 przyrost roczny osób z wyższym wykształceniem (w latach 1999-2009)   

 PKB per capita

 

 10. Finlandia      37    1,8%    36585$

 9. Australia       37    3,3%    40719$

 8. Wielka Brytania 37    4%    35504$

 7. Norwegia        37    brak danych    56617$

 

 Co ciekawe, Norwegia zajmuje trzecie miejsce pod względem wielkości wydatków na edukację (7,3 proc. PKB tego kraju), z czego na edukację wyższą przeznacza prawie jedną czwartą tej kwoty.

 

 Korea Płd., Nowa Zelandia i USA

 

 Jednym z pozytywnych zaskoczeń badania jest Korea Południowa – przyrost liczby mieszkańców z wyższym wykształceniem znacznie przekroczył przyrost naturalny kraju w latach 1999-2009. To także jeden z dwóch krajów OECD (drugim jest Finlandia), w których najpopularniejszymi dziedzinami zainteresowań studentów nie jest ani prawo, ani nauki społeczne, ani biznesowe. Tryumfy święcą tam nauki humanistyczne oraz sztuka.

 

 Kraj

 % osób dorosłych z wyższym wykształceniem   

 przyrost roczny osób z wyższym wykształceniem (w latach 1999-2009)   

 PKB per capita

 

 6. Korea Południowa    39    5,3%    29101$

 5. Nowa Zelandia          40    3,5%    29871$

4.     Stany Zjednoczone    41    1,4%    46588$

 

Japonia, Izrael, a na czele…

 

 W Izraelu dane dotyczące rocznego przyrostu osób z wyższym wykształceniem nie sięgają 1999 roku. Dostępne dane od 2002 roku pokazują spadek tego poziomu. – W 2002 roku 46 proc. dorosłych (w wieku od 25 do 64 lat) posiadało wyższe wykształcenie. W roku 2007 było to 44 proc., w zeszłym zaś 45. Izrael to także jeden z nielicznych krajów, w którym wydatki na ośrodki edukacyjne przez lata malały w stosunku do PKB.

 

 Kraj

 % osób dorosłych z wyższym wykształceniem   

 przyrost roczny osób z wyższym wykształceniem (w latach 1999-2009)   

 PKB per capita

 

 3. Japonia    44    3,2%    33751$

 2. Izrael       45    brak danych    28596$

 1. Kanada    50    2,3%    39070$

 

 Pierwsze miejsce Kanada zawdzięcza m.in. wysokim wydatkom na edukację – każdego roku jest to 2,5 proc. PKB, co pozycjonuje kraj na czwartym miejscu pod tym względem na świecie. W Kanadzie szkolnictwo wyższe pochłania 41 proc. środków przeznaczanych na edukację.

 

Źródło: esculap.pl/Gazeta Wyborcza