Niedziela Palmowa

Niedziela Męki Pańskiej

Niedziela palmowa, często też nazywana jest niedzielą „Kwietną”. Na Pomorzu i Wielkopolsce w XIX wieku, nosiła ona natomiast nazwę niedzieli „Wierzbnej”. Jak podają nam historyczne źródła, czas ten rozpoczynający Wielki Tydzień, zwyczajowo nazwany jest też niedzielą radości.

Gdy Jezus wjechał do Jerozolimy

Święto to, powstało na pamiątkę przybycia Pana Jezusa do Jerozolimy. W mieście tym, Syn Boży był witany przez mieszkańców gałązkami palmowymi. Zatem, na pamiątkę tego zdarzenia wierni kościoła katolickiego przynoszą ze sobą do kościoła kolorowe palmy, które pod koniec nabożeństwa wodą święconą święci je ksiądz. W różnych źródłach historycznych czytamy, że ludzie przez bardzo długi czas uważali, że palmy przyniesione do domu po poświęceniu ich w niedzielę palmową zachowują magiczną moc. Baźki palmowe podobno potrafiły leczyć ludzi z najróżniejszych chorób i przypadłości.

Okres przygotowania

Niedziela Palmowa, rozpoczyna czas przygotowania duchowego do świąt Wielkiej Nocy. Przygotowanie to polega na wewnętrznym wyciszeniu i duchowym przeżywaniu męki Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od okresu średniowiecza. Już wtedy kolorowe palmy, uważane były za symbol odradzającego się życia. Takim przykładem było oczywiście Zmartwychwstanie pana Jezusa.

Wjazd do Jerozolimy

Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali czterej Ewangeliści w Piśmie Świętym. Będąc w okolicy miasteczka Betfage, Jezus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli oni do pobliskiej wsi i przyprowadzili znajdującego się tam osła. Na ewentualne pytanie, dlaczego oni to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć, że: Pan go potrzebuje. Gdy osiołka przyprowadzono do Jezusa, ten wsiadł na niego i na nim wjechał do Jerozolimy. Lud tego miasta wyszedł mu na spotkanie, ścieląc mu pod nogi płaszcze i gałązki palmowe.

Polskie zwyczaje palmowe

Bardzo stare tradycje wielkanocne, niosą ze sobą wykonywanie palm wielkanocnych. Szczególnie zwyczaj ten zachował się na Kurpiach i Podlasiu. Zdobione są one kolorowymi kwiatami, baziami, a nawet suchą trawą. Jak głosi dawna tradycja polska, ten kto wykonuje palmę wielkanocną, na pewno nie zachoruje on na choroby serca i układu krążenia. Palmy takowe, nie mogą zawierać żadnych metalowych elementów. Zdobienia z bibuły, muszą być jak najdłuższe, aby symbolizowały one długą mękę Pańską.

Tradycja Niedzieli Palmowej

Tradycją Niedzieli Palmowej, w każdej parafii katolickiej odbywa się procesja z tak zwanym Jezuskiem Palmowym, która dzisiaj kultywowana jest na Podhalu. Na osiołku wożono wówczas figurę Jezusa, za którą szedł uwielbiający go tłum. Procesję tę upiększają tak zwane lubcoki, czyli przebierańcy, odwiedzający z nabożnym śpiewaniem pobliskie domy.

EWA MICHAŁOWSKA-WALKIEWICZ