Nowa wizja świata

Lutowe Dni Kopernikowskie

W miesiącu lutym, obchodzimy tak zwane Dni Kopernikowskie, które przypominają nam wszystkim osiągnięcia tego wielkiego Polaka. Warto jest zatem, zatrzymać się na chwile w biegu swojego życia, by przypomnieć sobie tego, który „ wstrzymał słonce i …świat ” . Nikolaus Koperniku, urodził się dnia 19 lutego 1473 roku, w Toruniu. Zmarł on natomiast dnia 24 maja 1543 we Fromborku. Był to wielki polski astronom, który opracował wielkie dziejowe dzieło o teorii heliocentrycznej świata.

Jako kanonik.
Od roku 1497, Kopernik sprawował funkcję kanonika warmińskiego, a z czasem też kanclerza kapituły warmińskiej. Był wybitnym znawcą epoki renesansu, który oprócz astronomii zajmował się matematyką, prawem, a nawet strategią wojskową.   

Pochodzenie

– Ród Koperników, pochodził ze śląskiej wsi noszącej nazwę Koperniki. W XIV wieku, członkowie tej rodziny osiedlali się we Wrocławiu, Ząbkowicach, a także we Lwowie i Krakowie. Ojciec astronoma, Mikołaj Starszy wywodził się z krakowskiej linii Koperników, która została przyjęta do prawa miejskiego. Wiemy o nim, że pracował jako krakowski kupiec prowadzący handel miedzią z Gdańskiem. Około roku 1458, przeniósł się on do Torunia, gdzie zawarł małżeństwo z Barbarą Watzenrode Niemką, co powodowało, iż naród ten pisał w swoich źródłach historycznych iż wielki astronom wywodził się z Niemiec – wtrąca Janusz Katelba.
…wstrzymał słońce, ruszył ziemię
polskie go zrodziło plemię…

 Edukacja

– Mikołaj Kopernik, ukończył w 1491 roku naukę w szkole parafialnej. W tej szkole nauczył się on łaciny, podstaw matematyki i astronomii. Na przełomie lat 1491/1492 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Czasy jego krakowskich studiów przypadły na okres świetności krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej. Dzięki staraniom jego wuja Łukasza, Mikołaj w 1496 roku, rozpoczął studia prawnicze w Bolonii. Gdy przebywał w Rzymie, obserwował w nocy z 5 na 6 listopada zaćmienie Księżyca. Wówczas to zrodziła się w Koperniku miłość do astronomii i wszelkich z nią związanych obserwacji, co i tak pozwoliło mu, by w Padwie skończyć studia medyczne – dopowiada Andrzej Tulimowiski.

Ten wielki człowiek…
Mikołaj Kopernik, obserwując wszechświat, zrobił bardzo dokładną mapę księżyca, a także jako wybitny matematyk, pomagał w obliczaniu skal terenów, by powstała dokładna mapa Warmii i Mazur. W jego wielkim dziele zatytułowanym „O obrotach sfer niebieskich”, zaprzeczył teorii, w której dotychczas sądzono, iż to słońce krąży wokół ziemi. Zmarł na skutek udaru mózgu we Fromborku, czyli w ukochanym mieście tego sławnego astronoma. W Lutowych Dniach Kopernikowskich, wspominamy wielkie osiągnięcia naukowe tego zasłużonego człowieka, a także rysujemy drzewo genealogiczne jego rodu, w którym udowadniamy jego czyste polskie pochodzenie – dodaje Antoni Grochólski,
Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]