Obchody Dnia Pułaskiego w Illinois

museum

 

museum

Główna akademia z okazji Dnia Pułaskiego odbyła się  w poniedziałek w Muzeum Polskim w Ameryce. Chicago, o godz. 10 rano w Sali Głównej Muzeum, przy 984 N. Milwaukee Ave. w Chicago. Przemówienia wygłosili  m.in.: przedstawiciele urzędów stanowych, miejskich i powiatowych oraz politycy, przedstawiciele kleru i organizacji polonijnych.  Daley

Wśród uczestników byli m..in. Richard M. Daley, burmistrz Chicago, Ian Schakovsky, Kongresmenka z 9. okregu wyborczego,  radni Chicago: Walter Burnett i Rebojas; Dorothy Brown, szefowa Powiatowej Departamentu Sądownictwa, Maria Pappas, skarbnik powiatu Cook; Aurelia Pucinski, sędzia powiatu Cook; Zygmunt Matynia, Konsul RP w Chicago, Frank Spula, prezes KPA i ZNP.

 W części oficjalnej  jak co roku złożony został wieniec pod obrazem Stefana Batowskiego “Generał Pułaski pod Savannah” oraz przedstawiono krótki program artystyczny.

  Występując o nominację do armii amerykańskiej Pułaski napisał w liście do kongresu Stanów Zjednoczonych “Przybyłem tu, aby zaryzykować wszystko dla wolności Ameryki”.

Dzięki generałowi Georgeowi Washingtonowi, Pułaski został mianowany generałem brygady i pierwszym komandorem kawalerii amerykańskiej, dlatego też otrzymał przydomek “ojca kawalerii amerykańskiej”. Pułaski zorganizował legion kawalerii, w którego skład wchodzili żołnierze francuscy, niemieccy i polscy i który wsławił się  ocaleniem miasta Charleston w Południowej Karolinie przed okupacją  brytyjską w 1779 r.

publicznosc

 Generał  Kazimierz Pułaski zmarł w wyniku ran odniesionych w bitwie pod Savannah w październiku 1779 r. Jego prochy zostały ekshumowane i złożone podczas uroczytej cermonii w Monterrey Square w Savannah, GA w październiku 2005 r.

 W 2009 roku generał Kazimierz Pulaski dostał pośmiertnie obywatelstwo Stanów Zjednoczonych na mocy decyzji Kongresu USA i prezydenta Baracka Obamy.

 

KPA

 

Kongres Polonii Amerykańskiej w stanie Illinois pod kierownictwem Kazimierza Chlebka i Stanisławy Rawickiej zorganizował w poniedziałek wieczorem uroczysty Bankiet z okazji Dnia Pułaskiego w salach bankietowych White Eagle, w którym  wzięło udział 250 osób.

 

 

 

 

 

Rawicka

Gwardia

 

@ Tekst i zdjęcia Andrzej Mikołajczyk