PKP SA sprzedała Polskie Kolejowe Linowe

 

 Nabywca spółki PKL to spółka założona przez podkarpackie samorządy: Miasto Zakopane oraz Gminy: Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin. Finansowanie transakcji zapewnia fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, uznana i wiarygodna instytucja finansowa zarządzająca środkami powierzonymi m.in. przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), oraz stworzony przez Unię Europejską Europejski Bank Inwestycyjny. Struktura spółki PKG umożliwia wejście do jej akcjonariatu mieszkańców Podhala w ramach Akcjonariatu Obywatelskiego, oraz samorządu województwa. W ten sposób o przyszłości PKL będzie decydować w dużym stopniu społeczność lokalna.

 – Nabycie PKL przez PKG to rzadki przykład sytuacji, w której zyskują nie tylko bezpośrednie strony transakcji. Spółka regionalna o profilu turystycznym znajdzie się w rękach tych, którzy najlepiej pokierują jej przyszłością, czyli społeczności lokalnych. Wiarygodny partner finansowy zapewnia sprawne przeprowadzenie transakcji i gwarantuje rozwój spółki. Profesjonalnie przeprowadzona transakcja pozwala PKP SA na pozyskanie środków na spłatę zadłużenia oraz jest dobrą prognozą dla pozostałych projektów prywatyzacyjnych – mówi Jakub Karnowski, prezes PKP SA.

Proces prywatyzacji PKL rozpoczął się w grudniu 2012 roku. Prowadzony był w trybie zaproszenia do negocjacji. Wpłynęło 12 ofert wstępnych, na krótkiej liście znalazło się 6 podmiotów. W kwietniu do PKP SA wpłynęło 5 ofert wiążących. PKG zaoferowało najlepsze warunki.

 – PKL mają wielki potencjał, który zamierzamy właściwe rozwijać z korzyścią dla całego regionu. Chcemy, by koleje górskie stanowiły bazę do integracji branży turystycznej, umożliwiając zbudowanie nowoczesnej i profesjonalnej oferty. Zakup PKL oraz połączenie sił samorządów i funduszu jest gwarancją podjęcia koniecznych inwestycji z jednoczesnym poszanowaniem górskiej przyrody – mówi Łukasz Chmielowski, prezes PKG.  

W procesie prywatyzacji PKP SA wspierał Dom Maklerski PKO BP oraz kancelaria prawna Weil, Gotshal & Manges.

PKL to spółka zarządzająca infrastrukturą turystyczną w Zakopanem, Zawoi, Miedzybrodziu Żywieckim, Szczawnicy, oraz Krynicy.

Za :http://ttg.com.pl/