Po ukończeniu tych uczelni zarobisz najwięcej

 

 Ranking wynagrodzeń absolwentów 2012 po raz dziesiąty już przygotowała firma Sedlak&Sedlak, w badaniu wzięło udział blisko 115 tys. respondentów. Wyniki?

 W 2012 roku absolwenci (maksymalnie rok po ukończeniu nauki) studiów magisterskich zarabiali średnio 2 750 zł. To o 10 proc. więcej niż osoby, które rozpoczęły pracę po ukończeniu studiów wyższych zawodowych (licencjackich lub inżynierskich). Oni średnio zarabiali 2,5 tys. zł. Jednak autorzy badania zwracają uwagę, że pensja 25 proc. osób posiadających tytuł magistra, licencjata czy inżyniera przekraczały 3,5 tys. zł.

 Wśród świeżo upieczonych absolwentów na najlepszą płace mogli liczyć absolwenci studiów technicznych – ok. 3 tys. zł, nauk ścisłych – 2,8 tys. zł, ekonomicznych – 2,7 tys. oraz medycyny – ok. 2,5 tys. zł. Najsłabiej opłacani byli absolwenci pedagogiki ze średnią pensją na poziomie 2 tys. zł.

 Jeżeli chodzi o uczelnie w 2012 roku najwyższe wynagrodzenie otrzymywały osoby, które ukończyły Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Ich przeciętne zarobki wynosiły 3,5 tys. zł . Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Absolwenci tej uczelni zarabiali przeciętnie w 2012 roku 3 380 PLN. Na trzecim miejscu w rankingu uczelni znalazła się Politechnika Gdańska. Osoby, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej zarabiali 3 200 PLN.

 W pierwszej dziesiątce uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymywali najwyższe wynagrodzenia przeważały szkoły o profilu technicznym. Obok Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej, w rankingu znalazły się jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i Politechnika Wrocławska (mediana wynagrodzeń – 3 tys. zł). Na siódmym miejscu uplasowała się Politechnika Łódzka. Jej absolwenci, podobnie jak osoby, które ukończyły AGH i Politechnikę Wrocławską zarabiali przeciętnie 3 tys. zł.

Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – najlepszej według miesięcznika Perspektywy uczelni zarabiali przeciętnie 2,5 tys. zł. W rankingu uczelni, po których zarobki są najlepsze uplasował się on na 16 miejscu, ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Inaczej wyglądają dochody absolwentów, w których nie był brany pod uwagę staż pracy. To znowu wygrała Szkoła Główna Handlowa mediana wynagrodzeń osób, które ukończyły studia na tej uczelni wyniosła w 2012 roku 8,1 tys. zł. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Warszawska. Jej absolwenci zarabiali przeciętnie 7 tys. zł. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Gdańska. Osoby, które ukończyły studia w tej uczelni zarabiali przeciętnie 5 875 zł. Ranking zamykają Uniwersytet Śląski w Katowicach i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Absolwenci tych uczelni zarabiali przeciętnie 3,5 tys. zł.

Źródło: www.esculap.pl