Poczta Polska aktywowała zespół kryzysowy w związku z sytuacją na Ukrainie

W związku z sytuacją na Ukrainie, Poczta Polska, pełniąca istotną rolę w infrastrukturze krytycznej państwa, aktywowała wczoraj specjalny Zespół Zarządzania Kryzysowego i uruchomiła lokalne zespoły kryzysowe dla województw wschodnich i północno-wschodnich. Dziś Zespół zebrał się w celu określenia najważniejszych zadań związanych z bieżącą działalnością Spółki.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele kluczowych jednostek Spółki z obszarów m.in. logistyki, zasobów cyfrowych, sprzedaży, płatności bankowych, bezpieczeństwa, HR i komunikacji. Celem prac Zespołu jest monitorowanie występujących zagrożeń, minimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz efektywniejsze, lepiej skoordynowane reagowanie w przypadku zaistnienia niepożądanych zdarzeń. Decyzje i działania podejmowane przez Zespół opierać się będą na aktualnych uwarunkowaniach o charakterze społecznym, prawnym i organizacyjnym. Spółka będzie informować o nich na bieżąco w swoich kanałach komunikacji – stronie www.poczta-polska.pl oraz social mediach.

Poczta jest przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wykonującym zadania na rzecz obronności państwa oraz operatorem infrastruktury krytycznej i podmiotem odgrywającym istotną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.

Poczta Polska, jako jedyny operator pocztowy, realizuje także m. in. zdania w zakresie współdziałania z Wojskową Pocztą Polową oraz bierze udział w mobilizacyjnym rozwinięciu Sił Zbrojnych RP. Znacząca liczba pracowników jest żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz rezerwistami Wojska Polskiego.

Obecnie Poczta Polska pełni rolę operatora wyznaczonego, zapewniając bezpieczną wymianę informacji w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jest największą firmą infrastrukturalną w Polsce, posiadającą sieć obejmującą 7,6 tys. placówek pocztowych i zatrudniającą 70 tys. osób, w tym także narodowości ukraińskiej.

Spółka pozostaje w stałym kontakcie zarówno ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo kraju, jak i z partnerami międzynarodowymi.

– Poczta Polska jest gotowa zapewnić logistykę dostaw na potrzeby Rządu RP oraz akcji humanitarnych m.in. w oparciu o wypracowane rozwiązania logistyczne ze współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i Ministerstwem Zdrowia przy epidemii COVID-19 – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej S.A.

Zespół kryzysowy w Poczcie Polskiej analizuje obecnie także możliwości w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy, jakiej może udzielić Spółka oraz wsparcia dla poczty Ukrainy, w związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad wschodnim sąsiadem.