Polscy żeglarze pamiętali o gen. Sikorskim

W dniach 3-5 lipca 2023 roku odbył się w Gibraltarze międzynarodowy zlot żeglarski pod nazwą Sikorski Memorial Rally 2023 by uhonorować pamięć Władysława Sikorskiego, generała, premiera Rządu Polskiego na Uchodźstwie oraz Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych podczas II wojny światowej.

Data zlotu nie jest przypadkowa, bo właśnie teraz przypada 80. rocznica śmierci tego wybitnego polskiego bohatera.

Inicjatorem obchodów Sikorski Memorial Rally był komandor honorowy Yacht Klubu Polski Londyn (YKP London), Jerzy Knabe. Jego pasja, zaangażowanie i niezłomna determinacja w upamiętnienie gen. Władysława Sikorskiego były nieocenione. Dzięki jego inicjatywie, marzenie o zgromadzeniu polskich żeglarzy z całego świata w celu uczczenia 80. rocznicy śmierci generała stało się rzeczywistością. Pomorskiemu Związkowi Żeglarskiemu została powierzona funkcja organizacji wydarzenia.

Podczas pierwszego dnia zlotu, na pokładzie polskiego żaglowca STS „Pogoria”, odbyło się spotkanie żeglarzy, Polonii, lokalnych władz Gibraltaru. Podczas oficjalnej części spotkania nastąpiło wręczenie okolicznościowych medali. Był to wyjątkowy moment, który umocnił więzi międzynarodowe i podkreślił symboliczne znaczenie tego wydarzenia. Wśród załogi STS „Pogoria” byli m.in. żeglarze i jednocześnie przedstawiciele pomorskiego samorządu – prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego – Bogusław Witkowski, marszałek województwa pomorskiego – Mieczysław Struk, prezydent Sopotu – Jacek Karnowski i dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Krzysztof Czopek.

Oprócz żeglarzy z Polski, pokład STS „Pogorii” gościł także reprezentantów innych znaczących organizacji żeglarskich. Szczególnie warto wspomnieć o udziale żeglarzy z YKP London oraz YKP Białystok, którzy włączyli się w uroczystość, manifestując jedność polskiej żeglarskiej społeczności.

Wyjątkowym wkładem w Sikorski Memorial Rally było przybycie kpt. Andrzeja Piotrowskiego wraz z załogą na jachcie „Kapitan Wagner II” pod amerykańską banderą. Ich determinacja i oddanie, pokonując wiele mil morskich, aby wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu, jest godne podziwu i stanowi prawdziwe świadectwo pamięci o Władysławie Sikorskim.

Nie zabrakło także reprezentacji z Irlandii, Marcin Wilk i Anna Łazarek pokazali, że pamięć o Władysławie Sikorskim przekracza granice i łączy żeglarzy z różnych części świata.

W dniu 4 lipca odbyły się oficjalne obchody zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Senat RP (senator Joanna Sekuła, senator Beata Libera-Małecka i senator Sławomir Rybicki), Województwo Pomorskie (marszałek Mieczysław Struk, prezydent Sopotu – Jacek Karnowski, burmistrz Kartuz – Mieczysław Gołuński), Województwo Kujawsko-Pomorskie (marszałek Piotr Całbecki) oraz Województwo Podkarpackie, w których uczestniczył Pomorski Związek Żeglarski. W ramach tych uroczystości delegacja związku złożyła wieńce, oddając hołd pamięci Władysława Sikorskiego oraz wszystkich poległych bohaterów.

W trakcie wizyty odbyło się wiele spotkań z Polonią, z władzami Gibraltaru, delegacjami rządowymi i samorządowymi przybyłymi z Polski. Szczególne znaczenie miało przybycie STS „Pogoria”, którego pokład był centralnym miejscem wielu spotkań. Dla Polonii pokład STS „Pogoria” był cząstką wspomnień ich ojczyzny. Młoda załoga i idea funkcjonowanie Sailing Training Ship „Pogoria” wzbudzała podziw i zainteresowanie władz i ludności Gibraltaru

Po trzech dniach pełnych emocji i refleksji, 5 lipca o godz. 12, żaglowiec „Pogoria” wypłynął z Gibraltaru, kończąc udział w Sikorski Memorial Rally. To wyjątkowe wydarzenie dało możliwość żeglarzom z całego świata wyrażenia swojej pamięci i szacunku wobec polskiego generała oraz symbolizowało trwałą więź żeglarskiej społeczności z Władysławem Sikorskim.

Sikorski Memorial Rally to nie tylko okazja do uczczenia pamięci wybitnej postaci, ale także manifestacja ducha żeglarstwa i patriotyzmu. Pomorski Związek Żeglarski jest dumny, że mógł zorganizować i wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, które miało znaczenie zarówno historyczne, jak i społeczne. Pomorski Związek Żeglarski pragnie podziękować wszystkim, którzy współuczestniczyli w Sikorski Memorial Rally i przyczynili się do uroczystego oddania hołdu generałowi Władysławowi Sikorskiemu. Dzięki takim inicjatywom pamięć o polskim bohaterze będzie trwała i nadal inspirowała kolejne pokolenia żeglarzy.

Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego

 Tekst i zdjęcia: https://zeglarski.info/