Poświęcenie pomnika Katyńskiego w Chicago

Pomnik Katynia

 

Pomnik Katynia
Budowa Pomnika ktòra upamiętnia Twarz i Ducha polakòw zamordowanych w 1940 roku w lesie Katyńskim dobiegła końca i stała się zapisana historia Metropoli Chicagowskiej Polonii.

W uroczystości wziął udział także Witold Waszczykowski z Kancelarii Prezydenta RP, przedstawiciele wielu organizacji polonijnych, harcerze, poczty organizacji polonijnych. Setki osòb uczestniczyło zaròwno w mszy polowej, jak ròwnież w uroczystości poświęcenia pomnika Katyńskiego.

Pomysłodawcą budowy i projektantem pomnika Katyńskiego jest Wojciech Seweryn, którego ojciec został zamordowany w Katyniu. Kamień węgielny pod monument wmurowano w październiku 2000 roku, w czasie wizyty kard. Glempa. Społeczna bezinteresowna budowa pomnika ze składek Polonijnych trwała dziewięć lat.

 

illinois

 

Stojący Pomnik Katyński jest symbolem ktòry ma wciągle zmieniającemu się światu i ludziom przypominać ze za toźsamość narodową, niesprawiedliwie ale trzeba było zapłacić teź źyciem czego dowodem był morderczy los polskich oficerów zamordowanych na rozkaz Stalina przez NKWD w Katyniu i innych miejscach ludobòjstwa polakòw.

 

Cmentarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polonia w Chicago ma spore zasługi w odsłonięciu kulis zbrodni. Kongresman Roman Puciński był przewodniczącym Komisji Kongresowej d/z badania tej zbrodni. Dzięki nieżyjącemu już Pucińskiemu opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych poznała wiele faktòw o Katyniu.

 

 Pomnik
Pomnik poświęcony został przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Z tej okazji odprawiono Mszę św., zaś pod pomnikiem wygłoszono wiele przemówień.

 

Msza Polowa

Podczas uroczystości Witold Waszczykowski z Kancelarii Prezydenta RP odczytał list od prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Warto przypomnieć,  źe prezydent RP uczestniczył w spotkaniu w tym miejscu we wrześniu 2007 roku.

 

Wyszykowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemawia Witold Waszczykowski z Kancelarii Prezydenta RP

Przemawiali takźe Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego, Edward Mika, Honorowy Prezes Związku Klubòw Polskich,Ted Czajkowski, obecny prezes ZKP, Wojciech Seweryn, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Katynskiego i pomysłodawca projektu. Komitet działa przy Związku Klubòw Polskich w USA.

 

Kardynal Glemp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kard. Jòzef Glemp, Prymas Polski  dekoruje Wojciecha Seweryna  Medalem Prymasowskim

ZHP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pamiątkowe zdjęcie harcerzy z Prymasem Polskim. Związek Harcerstwa Polskiego Obwód ZHP Chicago, USA

Na bankiecie po uroczystościach poświęcenia pomnika, zostały wręczone odznaczenia Prezydenta RP  dla kilku osòb zaangaźowanych w budowę pomnika: Wojciecha Seweryna, ks. Michała Osucha, ks. Tadeusza Dzieszkę, Stanisława Urbaniaka. 

 

odznaczenia
Warto przy tej okazji wspomnieć, źe Amerykańska publiczna telewizja PBS pokazujywała trzyodcinkowy film dokumentalny o II wojnie światowej zrealizowany przez znanego historyka i dokumentalistę Laurence’a Reesa.

 

Katyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wojciech Seweryn przyjmuje  odznaczenie Prezydenta RP z rąk Witolda Waszczykowskiego.

W ostatnią środę wieczorem telewizja PBS wyemitowała drugi odcinek filmu „World War II: Behind the Closed Doors” (II wojna światowa: za zamkniętymi drzwiami) obejmujący lata 1942- 1944. Opowiada on m.in. o tuszowaniu prawdy o zbrodni w Katyniu, Powstaniu Warszawskim i konferencji w Teheranie.

 

Cmentarzw Niles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uroczystościach wzięło udział setki Polonusòw

Dzięki pomnikowi katyńskiemu w Niles pamięć o tragicznym losie ofiar sowieckiej kaźni pozostanie utrwalona dla przyszłych pokoleń.

@ Tekst Andrzej Mikolajczyk
Zdjęcia Teresa B. Buckner i Andrzej Mikołajczyk

Pierwszą część zdjęć z uroczystości Poświęcenia Pomnika Katyńskiego
można zobaczyć w galerii polishnews.com

https://www.polishnews.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=310