Przysłowia ludowe związane z Wielkanocą

 

Deszcz w Wielkanoc – mało paszy, gdy sucho – przeszkodzi kaszy.

Gdy ciepłe Gody, to Wielkanoc w lody.

Gdy mokro w Kwietnią Niedzielę, rok się sucho ściele. Gdy sucho na Kwietnią Niedzielę, przez cały rok deszczu wiele.

Gdy na dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada.

Gdy w Zmartwychwstanie dżdżysto i chłodno, do Świątek więcej deszczu niż pogody.

Gdy Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez chmury.

Jak na Wielkanoc pada, to trzeci kłos w polu przepada, ale jak na Zielone świątki pada, to złe naprawia.

Jak w Wielki Piątek pada, to będzie suchy rok.

Jakie Zapusty, taka Wielkanoc.

Jeśli na Gody widać odłogi, to na Wielkanoc bywa śnieg srogi.

Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus rodzi, gdy Zmartwychwstanie — zima kołaczom przeszkodzi.

Jeśli w Wielkanoc deszcze, to w każdą niedzielę do Świątków pociecze jeszcze.

Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, radujcie się chłopi.

Kiedy w Wielki Piątek rosa, to nasiej gospodarzu dużo prosa; a jeżeli w Wielki Piątek mróz, to proso na górę włóż.

Jeżeli w wielkanocną niedzielę deszcz, między Wielkanocą a Świątkami więcej słoty niż pogody.

Kiedy w Gromniczną (2 II) gęś chodzi po wodzie, to będzie na Wielkanoc chodzić po lodzie. (XIX w.)

Nie każdej niedzieli Wielkanoc.

Nie każdy ma prosię na Wielkanoc.

Od Wielkanocy do Zielonych Świątek można się lać i w piątek.

Od Wielkiejnocy do Zielonych Świątek można dać śmigus i w piątek.

Pogoda w Kwietnią Niedzielę wróży urodzajów wiele.

Pogodny dzień Wielkanocny grochowi wielce pomocny.

Tylko jedna nocka będzie Wielkanocka

W Wielką Niedzielę pogoda — duża w polu uroda.

W Wielki Piątek dobry siewu początek.

W Wielki Piątek deszcz, żyzny rój da.

W Wielki Piątek, gdy deszcz hojnie doliny zleje, że dużo mleka będzie, są pewne nadzieje.

We środę (w Wielkim Tygodniu – przyp.) po kołaczach, gdy żaba zakuka, już nas zima mrozami pewnie nie oszuka.