Punktacja kredytowa: Jak ją dostać za darmo?

porada

 

Porady

Biura kredytowe (credit bureaus) zbierają onas finansowe informacje, które składają się na naszą historię kredytową. Największe z tych biur to Experian (www.Experian.com), Trans Union (www.TransUnion.com)  i Equafax (www.equifax.com).

W każdym z tych biur możemy dostać raz w roku bezpłatny wyciąg z naszej historii kredytowej, czyli w sumie trzy wyciągi rocznie. Można tego dokonać w dogodny sposób za pośrednictwem witryny www.annualcreditreport.com.

 Jeżeli wyczerpiesz swój limit, to zapłacisz za wyciąg ok. $8. Również kopia historii kredytowej należy się nam bezpłatnie za każdym razem, gdy odmówiono nam kredytu.

W swoim raporcie kredytowym zobaczymy listę naszych kont, płatności i ich terminowości, wyroków sądowych, bankructwa, zajęcia i odebrania przedmiotów majątkowych (liens and foreclosures) i wiele innych informacji, ale nie będzie tam punktacji kredytowej (credit score). Jeżeli chcesz ją zobaczyć, to możesz ją kupić, albo dostać za darmo, gdy zamówisz jakiś płatny serwis, na przykład monitorowanie swego konta kredytowego.

 

Punktacja kredytowa

Punktacja kredytowa to ocena naszej kredytowej wierzytelności. Jest to liczba, która mówi bankowi, jakie jest prawdopodobieństwo, że będziemy sumiennymi klientami spłacającymi pożyczkę na czas. Banki uzyskują tę punktację od biur kredytowych. Do obliczenia punktacji biura kredytowe stosują przeważnie matematyczny model opracowany przez firmę Fair Isaac Company (FICO) – równanie, do którego wstawiane są różne zmienne brane z raportu kredytowego klienta. Porównując punktację z wypłacalnością tysięcy pożyczkobiorców w przeszłości, banki identyfikują poziom ryzyka i decydują, czy udzielić klientowi pożyczki, a jeżeli tak, to na jakich warunkach.

Punktacja kredytowa waha się od 300 do 850 punktów, gdzie liczba 700 jest pułapem,  poniżej którego ciężko jest otrzymać pożyczkę na dobrych warunkach.

 

Gdzie za darmo po kredytową punktację?

Niedawno powstały serwisy, od których można dostać wgląd na punktację kredytową zadarmo. Są to między innymi: Credit.com Inc (www.credit,com), Creditkarma.com Inc. (www.creditkarma.com),  Quizzle.com (www.quizzle.com). Serwisy te wyjaśniają podstawowe czynniki wpływające na naszą punktację, tłumaczą, co można zrobić by tę punktację poprawić oraz mierzą, jak wyglądamy w porównaniu do innych. Credit.com również pokazuje konsumentom, jaka jest ich prawdopodobna punktacja w pięciu różnych systemach. Trzeba bowiem wiedzieć, że FICO, to nie jest jedyny system punktacji kredytowej. Istnieje kilka wersji punktacji FICO włącznie z najnowszym FICO 08, a do tego Vantage Score i punktacje poszczególnych biur kredytowych: Experian, TransUnion i Exuifax. Credit.com je pokaże.

Skoro teraz internetowe serwisy udzielają tej najbardziej cennej informacji kredytowej za darmo, to nasuwa się pytanie, z czego one żyją. Otóż, jak przeważnie bywa, z reklam oraz z komisowego ze sprzedaży produktów, przeważnie kart kredytowych, pożyczek hipotecznych oraz serwisów monitorujących kredyt.

Jak zobaczyć swoją punktację kredytową?

Jest to proste, choć trochę czasochłonne, bo credit.com i inne serwisy dokładają starań, by chronić naszej prywatności. Trzeba na ekranie komputera wstawić swoje dokładne dane i numer Social Security. Gdy system znajdzie naszą kartotekę w biurze kredytowym, trzeba odpowiedzieć na pytania dotyczące naszych kredytów, np. potwierdzić, w którym banku mamy pożyczkę samochodową albo ile wynosi rata naszej pożyczki hipotecznej. Gdy wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, wyświetlona zostanie nasza punktacja kredytowa i różne inne pomocne informacje: nasza łączna linia kredytu, procent spożytkowania kredytu, terminowość spłat, kto ostatnio sprawdzał naszą kredytową kartotekę, itp.

Nie tylko dla ciekawskich

Jeżeli chcesz poprawić swoją punktację kredytową, serwisy credit.com, creditkarma.com i quizzle.com są bardzo pomocne. Przy ich pomocy dowiesz się, jakie czynniki obniżają twoją klasyfikację i jak ją poprawić. CreditKarma na przykład umożliwia codzienne monitorowanie punktacji kredytowej oraz zachowuje przeszłe wyniki żebyśmy mogli śledzić swój progres.

Nasza kredytowa wierzytelność, czyli wysokość naszej punktacji kredytowej, rzutuje na wiele spraw w naszym życiu: na wysokość oprocentowania pożyczek (wierzytelni pożyczkobiorcy dostają lepsze warunki), na możliwość otrzymania nowej karty kredytowej, kosztubezpieczenia, na możliwość wynajęcia mieszkania, czy nawet na to, czyzostaniemy przyjęci do pracy. Dlatego też warto spłacać zobowiązania w terminiei pielęgnować naszą historię kredytową.

Źródło:

PORADNIK SUKCES

http://www.poradniksukces.com/