Rekonstrukcja prastarej puszczy

 Przemierzając północną Polskę, redakcja Polish News została zaproszona do Kodnia, by tam zapoznać się dokładnie z historią tego miasta. Nawet mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu wielu naukowców, którzy zrekonstruowali dawną puszczę kodeńską, w której odbywały się liczne polowania na grubego zwierza.

Historia Kodnia

Pierwsze wzmianki o Kodniu, wywodzą się z szesnastego wieku. Przeczytać w nich można było o pracujących tu licznych młynach wodnych, które stanowiły podstawowe źródło utrzymania ludności zamieszkujących te tereny. Wielkie połacie ziemskie oraz wspomniane młyny, należały do czterech braci Ruszczyców. Od nich to pod koniec XV stulecia, Jan Sapieha zwany potocznie Iwanem, syn Siemiona Sunigaiły, wojewoda trocki, nabył Kodeń z przyległymi terenami. A tak o tym fakcie czytamy w starych zapiskach historycznych….Tenże sam Sapieha, marszałek, od Zygmunta Starego nadzwyczaj lubiony, otrzymawszy darem od tego króla wiele dóbr, dostał razem przywilej w roku 1511 na założenie miasta Kodeń, obdarzył takowo prawem magdeburskiem, ustanowił targi tygodniowe i trzy jarmarki do roku. Zasadzając się na takim przywileju, wydał inny od Siebie Sapieha 1513 roku, stanowiąc burmistrza i 3 radców, w połowie wyznania rzymskiego i greckiego, z oznaczeniem sposobu ich wybierania……

Lasy i port rzeczny

Jan Sapieha tuż przed swoją śmiercią, która nastąpiła w roku 1517, postanowił ciągnąć zyski ze znajdujących się opodal jego rezydencji terenów leśnych. Sprowadzał zatem do nich piękne okazy saren, dzików, jeleni, a nawet niedźwiedzi. Jego syn Paweł, wybudował otoczony murem i nasypem obronnym zespół zamkowy. Do znajdującego się pod jego pieczą boru, zapraszał wielkich książąt polskich i litewskich, aby mogli brać oni udział w polowaniach i ucztach po odstrzałowych.

Współczesna rekonstrukcja

W miniony tydzień lipca, Polish News miała okazję być na współczesnej rekonstrukcji wyglądu zwierzyny łownej, która zamieszkiwała te tereny przed setkami lat. Rekonstruktorzy dokonali także odtworzenia wyglądu pierwszych właścicieli Kodnia, a wśród nich był oczywiście Jan Sapieha i jego syn Paweł. Wspomniana rekonstrukcja gromadziła na bulwarach kodeńskich wielu znawców historycznych, jak też i wielu turystów, którzy mogli podobnie jak nasza redakcja uczestniczyć w żywej historii tego miasta.

Polish News dziękuje panu Ireneuszowi Olikowi za zaproszenie na to ciekawe, wydarzenie naukowo – historyczne.

Ewa Michałowska – Walkiewicz